ارتباط داخلی چیست؟

ارتباط داخلی به دستگاهی اطلاق می شود که در واقع وظیفه ی ارتباط بین یک دستگاه و یا چند دستگاه ارتباط داخلی را دارد . این دستگاه مناسب برای انواع مراکز و منازل است . از آنجا که آیفون تصویری کوماکس به تنهایی قابلیت ارتباط داخلی با واحد ها را ندارد می توان این دستگاه ها را در کنار آیفون تصویری خود نصب نموده و از استفاده نمایید . و یا می توانید این دستگاه را جداگانه نیز استفاده نمایید و در مهد کودک ها، مطب ها ، رستوران ها، آرایشگاه های طبقاتی ، مدرسه ها و هر مکانی که نیاز است افراد برای پایین یا بالا رفتن و یا طی نمودن مسافت طولانی برای رساندن پیام به دیگری است استفاده نمایند .

ارتباط داخلی انواع گوناگونی دارد که از نوع یک یه یک شروع شده و تا ارتباط داخلی های یک به دوازده و چند به چند ادامه دارد .

کارکرد ساده و آسان این دستگاه باعث شده تا مخاطبین زیادی پیدا کرده و از انجا که اصولا افراد نیاز به برقراری ارتباط با دیگران در طی روز دارند این دستگاه کاربردی بسیار در مراکز و منازل دارد و می تواند تا حد چشمگیری از رفت و آمد ها و طی نمودن مسافت های طولانی افراد برای ارسال پیام جلوگیری نماید .