اصول بانک ها و صرافی ها در نصب دوربین های مداربسته

بانک هاي جديد بايد قوانين و شروطي را رعايت ميکردند ، مجهز شدن شعب به دوربين هاي مداربسته و سيستم هاي حفاظتي يکي از شروط اوليه بود.

 

بنابراين سال ???? شروع نصب و راه اندازي دوربين هاي مداربستهبه صورت حرفه اي بود.
در سال هاي اوليه ، اگر يک شعبه ? دوربين داشت ميتوانست از بانک مرکزي مجوز بگيرد. معمولا اين ? دوربين براي فضاهاي مهم مانند گاوصندوق – درب ورودي – باجه ها نصب مي شد.
با گذشت زمان فوايد دوربين هاي مداربسته براي مسئولين شعبه مشخص شد و خيلي از مشکلات و اختلاف حساب ها با بازبيني تصاوير دوربين هاي مداربسته مرتفع مي شد.
درنتيجه تعداد دوربين هاي نصب شده در شعب بيشتر و بيشتر مي شد. فروش دوربين مداربسته
از طرفي ? دوربين نميتوانست کل شعبه را پوشش دهد و نقاط کوري وجود داشت که پس از اينکه اتفاقي مي افتاد ، مشخص مي شد که بعضي از تصاوير در خواستي در نقاط کور يا نقاطي که دوربين نصب نبوده است ، اتفاق افتاده است .
پس مسئولين مربوطه کم کم به اين نتيجه رسيدند که بايد با مشورت با متخصصين دوربين مداربسته ، سيستم هاي تکميل تر و بدون نقصي راه اندازي نمايند.

چه قسمت هايي در بانک ها بايد دوربين مداربسته داشته باشد ؟
يک سيستم مداربسته براي بانک بايد از لحاظ جانمايي به اين صورت باشد.
? تا ? دوربين مداربسته براي کنترل پياده رو و خيابان
? عدد براي درب ورودي با قابليت WDR
2 دوربين براي ATM
2 تا ? دوربين مداربسته براي فضاي انتظار مشتريان
? عدد براي ميهمانان رياست شعبه
? دوربين براي فضاي صندوق ATM
2 تا ? دوربين براي مشاهده کاربران

? عدد براي باجه ها -هر ? باجه با ? دوربين مداربسته از پشت سر کارببر هاکنترل مي شود
?? دوربين مداربسته براي پيشخوان باجه ها که عمود بر باجه ها براي کنترل پول و تراول ها نصب ميشود.
? عدد براي راه پله ها
? تا ? عدد دوربين مداربسته براي زير زمين و بالکن
? عدد براي صندوق پول و اسناد
? دوربين مداربسته براي مشاهده رک يو پي اس و رک ذخيره ساز هاي مداربسته