انواع دیاگ

همانطور که قطعات خودروها با هم متفاوت هستند برای عیب یابی آنها نیز به انواع مختلف دیاگ نیاز است. البته در مجموع کارایی همه ی آنهای مانند یکدیگر می باشد , به این ترتیب که کد خطا را شناسایی می کنند. تفاوت های آنها در نرم افزار است . یعنی کد های مربوط به هر دستگاه با دیگری متفاوت است. بنا براین هر کارخانه ی تولید کننده موظف است متناسب با خودروی تولیدی خود دستگاه دیاگ آن را نیز تولید کند و در اختیار نمایندگی ها و مراکز تعمیرگاهی خود قرار دهد. البته بعضی از دیاگ ها قابلیت استفاده برای چند مدل خودرو را دارند در صورتی که عیب یاب هایی هستند که تنها برای یک نوع موتور طراحی شده اند. آنهایی که به صورت پیشرفته تر طراحی شده اند قابلیت ارتقای برنامه به ورژن جدید را دارند. ناگفته نماند که برای استفاده از دیاگ باید توجه داشته باشید که در منوی انتخاب خودرو باید نوع خودرو را درست وارد کنید در غیر این صورت ممکن است کد نشان داده شده مربوط به دستگاه دیگری باشد. حتی در مواردی تیپ های مختلف یک مدل خودرو با یکدیگر در کدهای قطعات تفاوت دارند که توجه به این مطلب نیز حائز اهمیت است.