تکنولوژي LED

مخفف واژه Diode Light Emitted و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
ديودهاي ساطع‌كننده نور در واقع جزو خانواده‌ ديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند.
خاصيتي كه LEDها را از ساير نيمه‌‌هادي‌ها متمايز مي‌كند اين است كه با گذرجريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي‌شود.

كارشناسان معتقدند كه گازهاي گلخانه‌اي كه مهمترين عامل توليد آنها، لامپ‌هاي معمولي يا همان لامپ‌هاي رشته‌اي است باعث بروز اين معضل شده است.
به همين دليل بسياري از كشورها، برنامه چند ساله‌اي را براي جايگزيني مدل‌هاي ديگر لامپ به جاي لامپ‌هاي رشته‌اي تدوين كرده‌اند تا شايد بتوانند در دراز مدت استفاده از لامپ‌هاي رشته‌اي و به تبع آن حرارت زمين را كاهش داده و كره زمين و ساكنانش را نجات دهند. به همين دليل استفاده از لامپ‌هاي كم مصرف، فلورسنت و... مرسوم شد و برخي كشورها مردم را ملزم به استفاده از اين لامپ‌ها كرده و حتي برنامه‌ريزي كرده تا در توليدات خود در برخي محصولات از جمله تلويزيون از لامپ‌هاي LED كه عمر بيشتري دارد و به حفظ محيط زيست كمك مي‌كند استفاده كنند.
البته ذكر اين نكته لازم است كه استفاده از لامپ‌هاي LED در توليد تلويزيون محدوديت‌هايي دارد كه يكي ازآنها محدوديت استفاده از اين تكنولوژي در سايزهاي پايين است.
اما به هر حال شركت‌هاي توليدي با درك خطر گرماي زمين، تلاش‌هاي بسياري براي دفع اين خطر كرده كه يكي از اين تلاش‌ها، كاهش استفاده از لامپ‌هاي رشته‌اي است.

LED چيست؟
LED مخفف واژه Diode Light Emitted و به معناي ديود ساطع كننده نوراست.
ديودهاي ساطع‌كننده نور در واقع جزو خانواده‌ ديودها هستند كه ديودها نيز زير گروه نيمه هادي‌ها به شمار مي‌آيند.
خاصيتي كه LEDها را از ساير نيمه‌‌هادي‌ها متمايز مي‌كند اين است كه با گذرجريان از آنها مقداري انرژي به صورت نور ازآنها ساطع مي‌شود.
LEDها تا اواخر دهه گذشته فقط مي‌توانستند سه نور آبي، سبز و قرمز توليدكنند كه اين موضوع باعث كاربرد محدود آنها بود، اما اين اواخر LEDهايي با رنگ آبي وارد بازار شده‌اند كه مي‌توانند نور سفيد با هاله‌اي از رنگ آبي توليد كنند.
به همين دليل درآينده نزديك مي‌توان شاهد استفاده از اين تكنولوژي در توليد تلويزيون و مانيتور بود. (ال ای دی HG)