درخواست سیستم گویا از شما

آيا تا به حال با شرکتي تماس گرفته ايد که سيستم گويا آن شرکت از شما درخواست کند که تلفن خود را در حالت تن قرار دهيد؟
آيا به اين موضوع فکر کرده ايد که سيستم شماره گير تلفن شما در حالت پيش فرض چه نوعي است؟
تا به حال به دليل اين کار فکر کرده ايد؟
سيستم هاي ارتباطي و روش ارسال و دريافت اطلاعات تماس بين تلفن و مرکز مخابرات براي يکپارچه سازي داراي استانداري خاص است که دو روش تن و پالس نام گذاري شده است. روش پالس استانداردي قديمي و زمان بر است که زمان زيادي براي برقراري ارتباط مي گيرد زيرا براي هر شماره گرفته شدده سيگنالي بسيار طولاني به مرکز مخابرات ارسال مي کند و براي تاييد شماره منتظر دريافت سيگنال تاييديه مي شود و سپس سيگنال رقم بعدي را ارسال مي کند. روش تن پر کاربرد ترين روش مورد استفاده در برقراري تماس تلفني در جهان است. سيستم تن يا سيستم DTMF که مخفف شده Dual Tone Multi Frequency است يک روش انتقال اطلاعات بر پايه بسامدي با دو فرکانس بالا و پائين است با استانداردي جهاني.
دستگاه هاي سانترال از دو روش انتقال داده استفاده مي کنند که در هنگام خريد دستگاه سانترال و برنامه ريزي آن مي توان يکي از اين سيستم هاي انتقال اطلاعات را انتخاب نمود که در حالت پيش فرض سيستم شماره گير تن در سانترال و ديگر تلفن ها فعال است، اما همان طور که گفته شد سيستم تن، روشي متداول تر است. علت نام گذاري اين سيستم به نام DTMF به دليل 2 فرکانس متفاوتي است که در زمان خاصي از هر کليد در هنگام شماره گيري به مرکز مخابرات ارسال مي شود.

اينک به پاسخ سوالات مطرح شده در اول متن مي پردازيم...
همانطور که بيان شد دستگاه سانترال از دو سيستم پالس و تن براي شماره گيري و ارسال و دريافت اطلاعات استفاده مي کند اما متداول ترين آن ها سيستم DTMF است. سيستم تن در هنگام ارسال اطلاعات خود براي مرکز مخابرات از دو سيگنال خاص و متفاوت براي هر کليد استفاده مي کند. استفاده از اين سيستم در سيستم تلفن گويا و يا در هنگام پخش شدن پيغام ديزا به دليل اطمينان از فرکانس دريافتي و اشتباه نبودن فرکانس با ساير صدا هاي محيط اطراف است. طبق جدول زير هر کليد براي خود فرکانسي مخصوص داشته که باعث دريافت سيگنالي درست حتي در دستگاه سانترال مي شود.
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد * = ??? Hz و ???? Hz
کليد ? = ??? Hz و ???? Hz
کليد # = ??? Hz و ???? Hz
وجود اين دو بسامد کوتاه و بلند سبب کسب اطمينان بيشتر در شماره گرفته شده مي شود که اين سيستم در کليه تلفن ها و سيستم هاي مخابراتي به صورت پيش فرض فعال است که مي توان به صورت دلخواه آن را تغيير داد. (نصب سانترال)