دستگاه عیب یاب خودرو چیست

امروزه تمامي خودروهاي جديد انژکتوري شده اند و داراي قطعات هوشمند هستند که همگي اين قطعات از يک کامپيوتر مرکزي به نام ecu دستور مي گيرند. مي توان گفت ساختار اين خودرو ها نيز همانند بدن انسان طراحي شده است و ecu در حکم مغز عمل مي کند.
اي سي يو به طور مداوم در حال بررسي عملکرد قطعات خودرو است و به محض مشاهده نقص و ايراد در عملکرد هر کدام از آنها چراغ هشدار روشن مي شود و اطلاعات مربوط به خطاهاي رخ داده به صورت کد در حافظه موقت ذخيره مي شود.
حال دستگاه عيب ياب از طريق کانکتور به خودرو متصل مي شود و اطلاعات ذخيره شده اي سي يو که شامل کدهاي خطا است را دريافت کرده و نمايش مي دهد تا تعميرکار يا اپراتور دستگاه عيب ياب قطعه يا قطعات دچار نقص را شناسايي کند.
توجه داشته باشيد که دستگاه هاي عيب ياب يا همان دياگ تنها قادرند تشخيص دهند کدام قطعه يا قطعات دچار نقص هستند که صد درصد نيست و اين تعميرکار است که بايد تشخيص دهد ايراد از قطعه است يا سنسورها و کانکتورها.