رباتیک ؟؟

 

رشد روز افزون دانش بشري انسانها را با دست آوردها و علوم جديدي آشنا مي‌سازد که قبل از آن شايد تنها ريشه در تخيل داشت رباتيک يکي از تخيلات انساني است که کم کم پا به عرصه واقعيت نهاده و زندگي بشري را دست خوش تغييرات شگرفي خواهد کرد.

 

 

 

قوانين رباتيک:

 

کلمه ربات اولين بار توسط Karel Capek  نويسنده نمايشنامه R.U.R روبات‌هاي جهاني روسيه در سال 1921 ابداع شد. ريشه اين کلمه، کلمه چک اسلواکي (robotnic) به معني کارگر مي‌باشد.

 

در نمايشنامه وي نمونه ماشين، بعد از انسان بودن و دارا بودن نقاط ضعف و قوت يک انسان معمولي ، يک انسان داراي قدرت بسيار زيادي بود که در پايان نمايش نامه براي مبارزه عليه سازندگان خود استفاده شد البته لازم به ذکر است که پيش از آن يونانيان نيز مجسمه متحرکي ساخته بودند که نمونه اوليه ماشيني بوده که ما امروزه ان را ربات مي‌ناميم.

 

تعريف امروزه ربات از نظر عوام مردم وسيله اي است که اعمالي هوشمند شبيه انسان انجام مي‌دهد در حالي که فرهنگ وبستر ربات را اين‌گونه تعريف مي‌کند:"يک دستگاه يا وسيله خودکاري که قادر به انجام اعمالي است که معمولا به انسان‌ها نسبت داده مي شود و يا مجهز به قابليتي است که شبيه هوش بشري است".

 

در اين راستا دانشمندان سعي بر آن دارند ربات‌هايي بسازند که به طرق مختلف نياز ‌هاي انسان‌ را براورده سازند و در نهايت به رباتي با قابليت ‌هاي کامل يک انسان برسند

 

 

قوانين رباتيک مطرح شده توسط آسيموف چنين است:

 

• ربات ها نبايد هيچگاه به انسانها صدمه بزنند.

 

• رباتهابايد دستورات انسانها را بدون سرپيجي از قانون اوّل اجرا کنند.

 

• رباتها بايد بدون نقض قانون اوّل و دوم از خود محافظت کنند.

 

ربات‌ها داراي سه قسمت اصلي هستند:

 

• مغز که معمولاً يک کامپيوتر است

 

•  محرک و بخش مکانيکي شامل موتور، پيستون، تسمه، چرخ‌ها، چرخ دنده‌ها و …

 

• سنسور که مي‌تواند از انواع بينايي، صوتي، تعيين دما، تشخيص نور، تماسي يا حرکتي باشد.

 

 بر اساس اين سه قانون و سه قسمت ذکر شده به معرفي انواع ربات‌ها و آموزش رباتيک کودکان ، بررسي عملکرد آنها ، اخبار مسابقات ، تحليل پيشرفت و آموزش آنها خواهيم پرداخت ، اميد است در اين قسمت نيز همچون بخش‌‌هاي ديگر با پيشنهادات و انتقادات سازنده خود، ما را ياري نماييد.