رباتیک کودکان

 

با توجه به كاربرد روز افزون و سرعت بالاي رشد علم رباتيك بيش از هميشه طرفداران و علاقمندان زيادي به خود گرفته، در اين ميان ذهن آماده کودکان، شور و شوق آنها را براي يادگيري بهتر فراهم مينمايد.

 

شكوفايي استعدادهاي كودكان و نوجوانان همراهي  والدين را مطلبد چرا كه با هدايت و راهنمايي در كنار آموزش ، مسير پيشرفت براي آنها فراهم خواهد شد. پس در اين راه مهم قدم نهاديم تا دنياي رباتيك را به كودكانمان معرفي كنيم و با ايجاد بستر مناسب در جهت آماده سازي آينده درخشان آنها کوشا باشيم.

 

در اين راستا آموزشگاه ها با هدف هدايت، آموزش و پرورش استعدادهاي نهفته، همزمان با بالا بردن توانايي ايده پردازي علمي وطراحي عملي، براي هر گروه سني دروره هاي آموزش رباتيک کودکان را برگزار مي كند.

 

کاربرد رباتيک کودکان در رياضيات

 

 

درک مفاهيم رياضي براي کودکان يک موضوع بسيار دشوار و پيچيده به حساب مي آيد وآموزش رباتيک به کودکان در درک مفاهيم رياضيات در هر دو زمينه پايه و پيشرفته بسيار تأثير گذار است. ربات ها در واقع ابزارهاي تعاملي هستند که کودکان را تشويق به فراگيري مفهومي رياضيات مي کنند.

البته برخي از ربات ها نيز خود ميتوانند رياضيات را به صورت کاملا کاربردي به کودکان تدريس کنند.

 

 

کاربرد رباتيک در علوم پايه

 

 

علوم پايه در واقع قلب رباتيک را تشکيل مي دهند و در مطالعات ما از جهان ربات ها نقش بسيار مهمي را هم از لحاظ فيزيکي و هم از لحاظ طبيعي بر عهده دارند و به ما در درک اين مفاهيم بسيار ياري مي رسانند.

مريخ نورد ناسا يک ربات طراحي شده براي اکتشافات در اين سياره است و اطلاعات مربوطه را به زمين ارسال مي کند.

طراحي و ساخت ربات براي کودکان مفاهيمي را در زمينه قدرت ربات ها و نحوه عملکرد آن ها در اختيار کودکان قرار مي دهد و مفاهيم زيادي را بر پايه علم و الکتريسيته و انرژي خورشيدي به کودکان آموزش مي دهد.

ساخت يک ربات از ابتدا و مشاهده تأثير موارد مختلف روي رفتار و کارکرد ربات ها موجب آموزش جنبه هاي بنيادين رباتيک يعني مشاهده و آزمايش براي کودکان مي گردد.