سیستم مداربسته شبکه یا دیجیتال

سيستم مداربسته شبکه يک سيستم مداربسته است که در مقابل سيستم مداربسته آنالوگ قرار مي گيرد.
چرا اين سيستم را شبکه يا ديجيتال مي نامند؟

دليل ناميدن اين سيستم به نام سيستم شبکه استفاده از پروتکلهاي شبکه هاي کامپيوتري براي انتقال اطلاعات است. تمامي اطلاعات مرتبط با اين سيستم مداربسته به صورت ديجيتال انتقال پيدا کرده و ضبط مي شوند و از اين جهت به آن سيستم مداربسته ديجيتال نيز مي گويند.
فروش دوربين مداربسته

دوربين مداربسته شبکه: دوربين مداربسته شبکه در واقع يک کامپيوتر کوچک است که به صورت جزئي از شبکه تصاوير را به صورت اطلاعات ديجيتال به شبکه انتقال مي دهد.
دستگاه NVR يا سرور: در سيستم مداربسته شبکه از NVR براي ضبط و پخش تصاوير دوربين هاي استفاده ميشود. يک سرور مناسب نيز ميتواند وظيفه NVR را در سيستم ايفا کند.
سوئيچ شبکه: سوئيچ هاي به عنوان انشعابات کابلي مورد استفاده قرار مي گيرند. استفاده و انتخاب سوئيچ مناسب نقش مهمي در ضرفه جويي در مصرف کابل دارد.
کابل شبکه: کابل شبکه وظيفه انتقال اطلاعات از دوربين به دستگاه ضبط کننده يا ديگر تجهيزات شبکه را دارد.
مزاياي سيستم شبکه

(براي مقايسه سيستم انالوگ و شبکه اين مطلب را بخوانيد)
عدم وجود محدوديت کيفيت تصوير: دوربين هاي شبکه به صورت تئوريک هيچ محدوديتي در کيفيت تصوير ندارند و هر کيفيت تصويري در سيستم شبکه قابل دستيابي خواهد بود.
انعطاف پذيري بالا: تغييرات پس از اجرا معمولا مشکلات خيلي کمتري را در سيستم هاي شبکه ايجاد مي کند. در صورت طراحي مناسب اين سيستم ها به راحتي قابل تغيير هستند.
کاهش مصرف کابل: مصرف کابل با توجه به خصوصيات سيستم هاي شبکه به مراتب کمتر خواهد بود. اين خصوصيات به ويژه در پروژه هاي بزرگ بسيار روشن مي شود.
تاثير پذيري پايين از نويزهاي محيطي: به طور کلي سيستم هاي ديجيتال تاثير پذيري پايين تري نسبت نويز هاي الکترومغناطيسي دارند.