ضرورت سیستم های ارتباطی

تلفن و ارتباطات مخابراتي امروزه به عنوان عضو جدانشدني هر محموعه اي است و از کار افتادگي اين سيستم سبب از کار افتادن روند ارتباطي مجموعه با دنياي خارج خود است و مي توان با قطعيت بيان کرد که وجود و فعال بودن اين وسيله ها بسيار مهم و ضروري است. از کار افتادن اين سيستم ها ممکن است به چندين دليل باشد که به بعضي از اين موارد مي توان اشاره کرد:
قطع شدن خطوط از سمت مخابرات
اتصالي سيم ها از داخل محيط
وجود ولتاژ نا مساعد در هنگام فعال بودن سيستم
قطعي برق و از کار افتادن سيستم
دو مورد اول از مواردي هستند که نيازمند دقت عمل زيادي هستند زيرا بکارگيري سيم هاي مناسب و مقاوم براي کابل کشي و سيم کشي و هم چنين دقت در پرداخت به موقع قبوض از ملزومات و فعال بودن اين دو گزينه است. در محيط هايي که برق بسيار ناپايدار است و ولتاژ برق همواره در حال نوسان و کم و زياد شدن است استفاده از سرويسي که بتواند با تنظيم ولتاژ سبب کاهش آسيب رساني به تجهيزات موجود در اين مجموعه شود بسيار مورد نياز است. تجهيزات الکترونيکي محصولاتي حساس هستند که از قطعه هايي کوچک الکتريکي ساخته شده اند به همين دليل ممکن است با کوچکترين نوسان دچار آسيب ديدگي مي شوند و از کار افتادن قطعه اي در مجموعه موجب مختل شدن کل سيستم مي شود پس بهتر است که همواره دستگاه تنظيم کننده ولتاژ براي اين محصولات استفاده شود.
قطعي برق و از کار افتادن سيستم
قطع شدن برق محيط به معناي از کار افتادن کل سيستم است اما همواره ايتگونه نيست و قطع شدن برق سبب فلج شدن سيستم نمي شود. پاسخ گويي به مشتريان در هر محيطي جزء اولويت هاي کاري هر شرکتي است تصور کنيد در شرکت هايي خدماتي، پشتيباني و... قطع شدن برق و عدم امکان دسترسي به خطوط مي تواند چه ضرري به شرکت و هم چنين چه ضربه اي به مشتريان وارد کند. اين عدم جوابگويي مناسب و عدم وجود سيستم پشتيباني در اين مواقع موجب دلزدگي کارکنان و تماس گيرندگان خواهد شد که بايد به فکر راه حلي در اين زمينه گشت.
قطع شدن برق به غير از فلج و از کار افتادن سيستم در بعضي از موارد ممکن است باعث ايجاد اختلالاتي کوچک در دستگاه سانترال شود. اين معنا که خاموش شدن دستگاه و روشن شدن آن بعد از چند ساعت در بعضي از موارد ممکن است با اشکال مواجه شود. براي رفع اين معضل بايد از باطري پشتيبان استفاده کرد. (نصب سانترال)
باطري پشتيبان، UPS
باطري پشتيبان (UPS) يا منبع تغذيه بدون وقفه و خاموشي سيستمي است که بدون وقفه توان مورد نياز بار مصرفي تجهيزات را تامين مي کند. در واقع اين سيستم با استفاده از انرژي ذخيره شده در باتري، برق مصرفي مورد نياز تجهيزات مصرف کننده را تامين مي کند. توسط اين سيستم پشتيباني مي توان سطوح مختلفي از حفاظت را در مقابل مشکلات برق براي مجموعه و سيستم ها جهت جلوگيري از تخريب و يا از دست دادن اطلاعات به کار برد. اين روش ها در ابتداي ورود به عنوان سيستم هايي گران قيمت شناخته شدند اما با گذشت زمان و استفاده از تجهيزاتي با طراحي جديد هرينه توليد و تهيه اين تجهيزات به شدت کاهش يافته است.
کار اصلي اين سيستم هنگامي شروع مي شود مه برق قطع مي شود. دو شاخه يک وسيله الکترونيکي در حالت عادي مستقيما به برق شهري متصل است و فقط از يک منبع نيرو استفاده مي کند اگر برق شهر قطع شود آن وسيله در اثر قطع شدن الکتريسيته خاموش مي شود اما با استفاده از باطري هاي UPS يا باطري پشتيبان دو منبع براي وسيله فراهم مي شود که در صورت برق رفتگي به سرعت اين سيستم جايگزين سيستم برق شهري مي شود.
زمان برق دهي يا BackUp Time در سانترال
مدت زمان برق دهي اين باطري ها به دو عامل بستگي دارد که مي توان به شرح زير توضيح داد:
بسته به ميزان و حجم تماس هاي ورودي و خروجي و هم چنين مدت مکالمه هر مجموعه بسيار متفاوت است به بيان ديگر هرچه مکالمات و تماس هاي ورودي بيشتر باشد مدت زمان پشتيباني اين باطري هاکاهش مي يابد.
بسته به ظرفيت باطري ها و تعداد باطري هاي متصل به سيستم سانترال است. در سري سانترال کم ظرفيت مناسب که دو باطري در سري پرظرفيت سه باطري مناسبترين راه ممکن است.