فواید رباتیک برای کودکان

  ما اغلب دوست داريم فرزندانمان دوره هاي جديد آموزشي را گذرانده و مهارتهاي لازم را کسب نمايند دراين راستا دوره هاي رباتيک در شهرمان براي کودکان و حتي در برخي موارد براي دانش آموزان مهد کودک ها نيز توسط موسساتي برگزارمي شود .

چالش و سئوال از مسئولين آموزشي ومديران مراکز اينجاست که استفاده از اين دوره ها براي کودک مفيد است ؟ يا اين موسسات از بي توجهي اولياء و مسئولين آموزشي سوء استفاده اقتصادي مي نمايند ؟

 

طبق نظرکارشناسان آموزشي شروع مباحث دانشي براي سنين کمتر از ? سال دراصل توقف کامل شدن رشد ظرفيت مغز است و آموزش رباتيک يک آموزش دانشي است .

 آموزشهاي مهارتي و آموزش رباتيک کودکان بهترين آموزش براي اين دوره است و نبايد مغز کودک را قبل از رشد کامل با مباحث دانشي محدود نمائيم آموزش و پرورش نيز در سالهاي اخير با تغييراتي درکتابهاي درسي اول ابتدايي گامهايي در اين مسير برداشته است

اما جاي تامل و دقت در تائيد بسته هاي آموزشي رباتيک کودکان ? و ? سال درمراکز کانون پرورش فکري کودک مشهد و اجراي اين دوره ها در مراکز استان بدون توجه به مباحث آموزشي وضعيت علمي مراکز ويژه کودکان در کشور را نشان مي دهد اميد است اولياء گرامي به متناسب بودن دوره هاي آموزشي با سن کودکان توجه بيشتري داشته باشند .

 

 

لگوي آموزشي بعنوان يک سيستم بين اللملي آموزشي ، با هدف " آموزش همگام با ساخت " دوره هايي براي آموزش رباتيک دارد که در مقاطع ?? الي ?? سال به اين آموزش مي پردازد .

 پيوستگي دوره هاي لگو و آموزش مباحث مکانيک بعنوان پيش نياز که ضرورت اين گونه آموزشهاست نشان دهنده نگاه عميق اين سيستم آموزشي بين المللي است .

همچنين در ديدگاه لگوي آموزشي بازتوليد علم صحيح نيست .

( ما نبايد برق را دوباره کشف کنيم ) بلکه با توجه به علوم موجود طراحي و ساخت ربات هاي جديد دردستورآموزشي قراردارد مدرک اين ادعا توانايي شرکت دانش آموزان ايران در مسابقات جهاني لگو است که هرساله با همين ابزار رباتهاي مسابقات گوناگوني طراحي مي گردد.

(برخي موسسات آموزشي يکسري کيت هاي موجود در بازار را که دانش آموز مي تواند خود تهيه و بسازد در دوره هاي آموزشي خود بعنوان آموزش رباتيک ارائه مي دهند درحالي که اين فقط ساخت کيتي است که قبلا ساخته شده و درنهايت پروسه آموزش به ساخت رباتي که قبلا وجود داشته مي رسد نه سازه اي جديد و نه رشد خلاقيت )