فواید رباتیک برای کودکان

  ما اغلب دوست داریم فرزندانمان دوره های جدید آموزشی را گذرانده و مهارتهای لازم را کسب نمایند دراین راستا دوره های رباتیک در شهرمان برای کودکان و حتی در برخی موارد برای دانش آموزان مهد کودک ها نیز توسط موسساتی برگزارمی شود .

چالش و سئوال از مسئولین آموزشی ومدیران مراکز اینجاست که استفاده از این دوره ها برای کودک مفید است ؟ یا این موسسات از بی توجهی اولیاء و مسئولین آموزشی سوء استفاده اقتصادی می نمایند ؟

 

طبق نظرکارشناسان آموزشی شروع مباحث دانشی برای سنین کمتر از ۸ سال دراصل توقف کامل شدن رشد ظرفیت مغز است و آموزش رباتیک یک آموزش دانشی است .

 آموزشهای مهارتی و آموزش رباتیک کودکان بهترین آموزش برای این دوره است و نباید مغز کودک را قبل از رشد کامل با مباحث دانشی محدود نمائیم آموزش و پرورش نیز در سالهای اخیر با تغییراتی درکتابهای درسی اول ابتدایی گامهایی در این مسیر برداشته است

اما جای تامل و دقت در تائید بسته های آموزشی رباتیک کودکان ۵ و ۶ سال درمراکز کانون پرورش فکری کودک مشهد و اجرای این دوره ها در مراکز استان بدون توجه به مباحث آموزشی وضعیت علمی مراکز ویژه کودکان در کشور را نشان می دهد امید است اولیاء گرامی به متناسب بودن دوره های آموزشی با سن کودکان توجه بیشتری داشته باشند .

 

 

لگوی آموزشی بعنوان یک سیستم بین اللملی آموزشی ، با هدف " آموزش همگام با ساخت " دوره هایی برای آموزش رباتیک دارد که در مقاطع ۱۰ الی ۱۴ سال به این آموزش می پردازد .

 پیوستگی دوره های لگو و آموزش مباحث مکانیک بعنوان پیش نیاز که ضرورت این گونه آموزشهاست نشان دهنده نگاه عمیق این سیستم آموزشی بین المللی است .

همچنین در دیدگاه لگوی آموزشی بازتولید علم صحیح نیست .

( ما نباید برق را دوباره کشف کنیم ) بلکه با توجه به علوم موجود طراحی و ساخت ربات های جدید دردستورآموزشی قراردارد مدرک این ادعا توانایی شرکت دانش آموزان ایران در مسابقات جهانی لگو است که هرساله با همین ابزار رباتهای مسابقات گوناگونی طراحی می گردد.

(برخی موسسات آموزشی یکسری کیت های موجود در بازار را که دانش آموز می تواند خود تهیه و بسازد در دوره های آموزشی خود بعنوان آموزش رباتیک ارائه می دهند درحالی که این فقط ساخت کیتی است که قبلا ساخته شده و درنهایت پروسه آموزش به ساخت رباتی که قبلا وجود داشته می رسد نه سازه ای جدید و نه رشد خلاقیت )