مدل ديودي ترانزيستور

اين نوع ترانزيستورها را به اختصار ترانزيستورهاي BJT (Bipolar Juncetion Transistor ) يا ترانزيستورهاي اتصال قطبي (دو قطبي) مي­نامند (واردات قطعات الکترونیکی)

عبارت Bipolar يا دو قطبي ناشي از عملكرد الكترون­ها و حفره­ها به عنوان حامل­هاي جريان مي­باشد.

باياس ترانزيستور :

براي اينكه بتوانيم از ترانزيستور بعنوان تقويت كننده و سوئيچ و ... استفاده كنيم بايد ابتدا ترانزيستور را مورد تغذيه DC قرار دهيم . اين تغذيه را باياس ترانزيستور مي­گويند. براي اينكه ترانزيستوري شروع به كار كند بايد بصورتي در مدار قرار گيرد كه ديود بيس - اميتر آن در باياس مستقيم و ديود كلكتور - بيس در باياس معكوس باشد، در غير اين صورت ترانزيستور خاموش مي­باشد .

انواع باياس ترانزيستور :

1- باياس ثابت ( مستقيم ) : در اين باياس بيس توسط يك مقاومت RB به منبع ولتاژ DC متصل مي­گردد .

2- باياس كلكتور - بيس ( باياس اتوماتيك ) : در اين باياس بيس توسط يك مقاومت RB به كلكتور متصل است .

3- باياس سرخود: دراين باياس بيس توسط مقاومت R1 به منبع تغذيه DC و توسط مقاومت R2 به زمين متصل است و توسط اين دو مقاومت و يك تقسيم ولتاژ بين آن­ها ولتاژ ثابتي براي بيس فراهم مي­كند .

- تقويت كننده­ها:

يك تقويت كننده الكترونيكي تقويت كننده­اي است كه سيگنال ضعيفي به آن وارد مي­شود و سيگنال تقويت شده­اي از آن خارج مي­شود به چنين تقويت كننده­اي آمپلي فاير مي گويند .

انواع تقويت كننده­ها :
1- بيس مشترك C.B
2-اميتر مشترك C.E
3-كلكتور مشترك C.C

تقويت كننده­هاي چند ترانزيستوري يا چند طبقه:
تقسيم بندي تقويت كننده­هاي چند طبقه بر اساس نوع اتصال (نوع كوپلاژ) :
1- كوپلاژ R.C(كوپلاژ خازني) : هرگاه دو تقويت كننده توسط خازن به يكديگر متصل شوند، كوپلاژ را خازني يا R.C مي­گويند .
2- كوپلاژ مستقيم يا D.C : هرگاه دو تقويت كننده مستقيماً بهم وصل بشوند كوپلاژ مستقيم است.
3-كوپلاژ ترانسفورماتوري : در اين كوپلاژ تقويت كننده­ها توسط ترانس به هم متصل مي­شوند.

كلاس­هاي تقويت كننده­ها:
تقويت كننده­هاي ترانزيستوري بر حسب چگونگي تقويت سيگنال ورودي به 4 كلاس تقسيم مي­شوند، هر كلاس معين مي­كند چه قسمت­هايي از موج ورودي به خروجي ظاهر مي­شود.
الف – تقويت كننده كلاس A : تقويت كننده­اي كه تمام قسمت­هاي يك موج سينوسي را تقويت كند .
ب- تقويت كننده كلاس B : تقويت كننده­اي است كه فقط نيم سيكل از موج را تقويت مي­كند
ج – تقويت كننده كلاس AB : اين تقويت كننده كمي بيش تراز نيم سيكل را تقويت مي­كند .
د – تقويت كننده كلاس C : اين تقويت كننده كم تر از نيم سيكل را تقويت مي­كند .

تقويت كننده­هاي قدرت:
تقويت كننده­هاي قدرت آنهايي هستند كه توان قابل ملاحظه­اي به خروجي منتقل مي­كنند­، به اين تقويت كننده­ها، تقويت كننده POWER نيز مي­گويند و معمولاً در طبقه انتهايي مدار قرار مي­گيرند .

انواع تقويت كننده­هاي قدرت:
1- تقويت كننده قدرت تك ترانزيستوري : اغلب در كلاس A كار مي­كنند و از طريق ترانس (چوك بلندگو) به بلندگو متصل مي­شوند .
2- تقويت كننده قدرت پوشپول (جفت ترانزيستوري): از 2 ترانزيستور كلاس B براي تقويت كامل سيگنال استفاده مي­شود.
3- تقويت كننده دارلينگتون : از دو ترانزيستور بصورت دارلينگتون استفاده مي­شود كه دو توع NPN و PNP هستند .
4- پوشپول قرينه يا مكمل يا كمپلي منتاري
5-تقويت كننده تفاضلي : اين مدار از دو ترانزيستور مشابه كه در اميتر با هم مشترك هستند تشكيل شده است.