مقاومت چیست و ساختمان و کاربردهای مقاومتها

خازن قطعه ای است که انرژی الکتریکی را در خود ذخیره می کند و تشکیل شده است از دو صفحه فلزی و یک جسم عایق به نام دی الکتریک
ضرفیت خازن : به مقدار ضرفیتی که یک خازن برای دخیره ولتاژ داردضرفیت خازن می گویند و واحد آن فاراد می باشد.
ولتاژخازن : به مقدار ولتاژکاریک خازن که توانایی ذخیره آن مقداردرخود را داراست ولتاژکارخازن می گویند.
انواع خازن : از انواع مختلف خازنها می توان خازنهای عدسی- شیمیایی - سرامیکی- تانتالیوم-پلی استر و .... را نام برد
کاربردخازن : خازنها نیز مانند مقاومتها کاربرد فراوان دارند و درتمامی سیستمهای الکترونیکی به کار می رود.
واردات قطعات الکترونیکی 

مقاومت قطعه ای است که دربرابر عبور جریان الکتریکی بسته به مقدار اهمش مقاومت نشان می دهد و در خروجی شاهد جریان کمتری می باشیم. از مقاومت ها برای رساندن جریان های و ولتاژهای مختلف به نقاط مختلف یک مدار استفاده می شود .
واحد اندازه گیری مقدار مقاومت اهم و واحد اندازه گیری قدرت و تحمل مقاومت وات است که مقاومتها در هزاران رنج اهمی با ضریب خطای 1تا 10 درصد تولید می شوند و واتهای رایج مقاومت ها هم عبارتست از :
* یک چهارم وات (مصرف انبوه دارد)* یک دوم وات* یک وات* دو وات* سه وات* چهار وات (مصرف کم و به ندرت درالکترونیک)

انواع مقاومت ها :
1- مقاومت کربنی (نوع رایج)
2- مقاومت سیمی
3- مقاومت آجری
4- مقاومت نوری ( فتوسل)
5- مقاومت حرارتی
6- مقاومت متغیر