یه تست هوش اساسی!!

هرکی تونست این معما رو حل کنه البته زیر ۵ دقیقه معلومه که واقعا معرکه اس...  . فکر نکنم تعداد زیادی بتونن. قول میدم کمتر از نیم ساعت درگیرش نباشین. حاضرم شرط ببندم.........
 
اگه راهنمایی هم خواستین باهام در میون بذارین.
 
 دانلود در ادامه مطلب
 
رمز ورود: bandarit