نوسان سازها (اسيلاتورها)

نوسان ساز مداري است كه بدون اعمال سيگنال متناوب به ورودي آن و با استفاده از يك ولتاژ DC بتواند يكي از موج هاي متناوب AC مثل سينوسي، مربعي، دندان اره­اي و مثلثي را بسازد. مدارات نوسان ساز در دستگاه­هاي سيگنال ژنراتور، مدارات راديو و تلويزيون و فرستنده­ها كاربرد دارند . (واردات قطعات الکترونیکی)

انواع نوسان سازهاي سينوسي:

1- نوسان ساز هارتلي

2- نوسان ساز آرمسترانگ

3- نوسان ساز كولپيتس

انواع نوسان سازهاي غير سينوسي :

1-مولتي ويبراتور بي ثبات يا آستابل

2-مولتي ويبراتور مونوآستابل ( یک حالته )

3- مولتي ويبراتور باي آستابل ( دو حالته )