خانه

سلام دوستان عزیزم به وبسایت شهر الکترونیک خوش آمدید

با نگاهی به زندگی امروز خود متوجه پیوند عمیق و ناگسستنی زندگی خود با کامپیوتر و الکترونیک می شویم، به طوریکه در هر وسیله ای اگر از علوم و تکنولوژی های بیشتر و جدیدتری استفاده شده باشد بیشتر مورد استقبال و علاقه ی مردم قرار میگیرد. البته نمیتوان از مزایای این اتفاق در زندگی انسان ها چشم پوشی کرد که با ورود کامپیوتر و الکترونیک به زندگی انسان ها شاهد آسان تر و سریع تر شدن بسیاری از کارهای روزمره خود در زندگی هستیم. اما در کنار تمامی این مزایا و امکانات اینگونه تکنولوژی های ماشینی معایبی هم دارد که بعضی جنبه های زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار داده است.

زندگی ماشینی امروز انسان ها را از طبیعت تا حدود زیادی به دور کرده و روابط اجتماعی انسان ها را محدود به تکنولوژی ها کرده و از دنیای واقعی فاصله گرفته است در هر صورت هر تکنولوژی و هر اختراع جدید که وارد زندگی ما میشود دارای هر دو جنبه مثبت و منفی خواهد بود که آگاهی از جنبه منفی و اثرات ناشی از آن توانایی تحت کنترل در آوردن آن را به ما میدهد که نتیجه آن استفاده مفید از تکنولوژی در جهت بهبود زندگی و افزایش سطح رفاه و امنیت ما خواهد شد.

در این وبسایت سعی میکنم ابزارهای الکترونیکی و کامپیوتری که باعث بهبود در نوع زندگی بشری شده اند به شما عزیزان معرفی کنم امیدوارم با این کار قدم کوچکی در راه شناخت محیط پیرامون و ارتقاء سطح کیفی زندگی بردارم.