عشقی

 

سلام
خوبین همگی؟
 
آقا من تصمیم گرفتم بیشتر تو تخصص خودم آپ کنم. (عشق)
 
خوبه؟ بار سنگین عاشقانه ویلاگ رو دوش من
 
------------------------------------------------------------------
 
روي تخته سنگي نوشته شده بود: اگر جواني عاشق شد چه کند؟
 
من هم زير ان نوشتم: "بايد صبر کند"
 
براي بار دوم که از انجا عبور کردم زير نوشته من کسي نوشته بود:
 
"اگر صبر نداشته باشد چه کند؟"
 
من هم با بي حوصلگي نوشتم: بميرد بهتر است!
 
براي بار سوم که از انجا عبور کردم انتظار داشتم زير نوشته من نوشته اي باشد اما زير تخته سنگ جواني را مرده يافتم!!!