خلاقیت و پژوهش کودکان

 

خلاقيت عنصر اصلي و اساسي پرورش هرمهارتي است، لذا برگزاري اين دوره که نيازهاي روز جامعه و پرورش کودکان خلاق و کار آفرين را هدف گرفته است، نقطه عطفي در پرورش توانمندي­هاي ذهني و جسمي دانش ­آموزان خواهد بود.

 

 اين طرح درس بر اساس تجربيات گروه هاي فعال در سه بخش واحد کودک نگارش و تدوين شده است و اهداف ذيل را دنبال مي کند:

 

 پرورش قوه تفکر

 

پرورش قوه تحليل و استنتاج مسائل پيرامون

 

تقويت قابليت­هاي زباني و مهارت­هاي برقراري ارتباط با ديگران

 

پرورش حواس پنج­گانه و آگاهي از ضرورت پرورش حواس براي درک بهتر حقايق

 

ايجاد حس پرسشگري و پرورش ذهن فعال براي ايده­پروري

 

شروع يادگيري مهارت هاي مورد توجه در دنياي مدرن مثل کامپيوتر و رباتيک

 

 از  آن جايي که در مهارت فوق الذکر، جسم و ذهن هر دو با هم فعاليت مي­کنند و هر دو در جهت رسيدن به يک هدف خاص تعامل دارند، لذا برگزاري اين دوره­ها به پرورش و تکامل چند بعدي و عينيت يافتن تفکرات بعضاً انتزاعي کمک شاياني خواهد کرد.

 

 در نتيجه علاوه بر انجام فعاليت­هاي بدني شاد و نشاط آور که به انجام فعاليت­هاي ذهني و فکري ياري مي­رساند

 

 مهارت­هاي کامپيوتري  و آموزش رباتيک کودکان که نياز اوليه هر کسي در دنياي صنعتي امروز است را نيز فرا­ مي­گيرد.

 

 

 

 

 

 

کلاس هاي خلاقيت پروري:

 

کلاس خلاقيت پروري ، کلاسي پروژه محور است که بر اساس قدم هاي لازم براي انجام يک پروژه­ي علمي و  عملياتي پيش بيني و طراحي گرديده است. پروژه ي علمي به علت ماهيت هيجاني و اکتشافي خود، ميل به يادگيري را در دانش آموز تقويت مي کند و به علّت ماهيت فرآيندي خود راه و روش يادگيري را نيز به او مي آموزد. بنابراين مي تواند ابزاري بسيار قوي در خدمت تعليم و تربيت به معناي واقعي باشد که همانا درک و به کارگيري مفاهيم ، نگرش ها و ارزش هايي مي باشد که شخص را قادر مي سازد دانش و فناوري را با زندگي و فرهنگ جامعه ي خويش مرتبط سازد.

 

 

  قدم هاي لازم براي انجام يک پروژه علمي بدين صورت مي باشد:

 

 1- مشاهده

 

 2- پرسش سئوال

 

 3- جمع آوري اطلاعات

 

 4- فرضيه سازي

 

 5-  آزمايش

 

 

 6- نتيجه گيري

 

 اولين و مهم ترين قدم در اجراي يک پروژه مشاهده­ي دقيق و ايده پردازي است. با توجه به اين که در اين مقطع سني، خلاقيت دانش آموزان کمرنگ تر شده و بيشتر به واقع گرايي روي مي آورند و با توجه به اين که سيستم آموزشي مدارس اين خلأ بزرگ را پر نمي کند، لذا هدف از برگزاري اين کلاس ها پرورش خلاقيت کودکان مقطع ابتدايي با انجام پروژه هايي در راستاي جشنواره جابربن حيان است. اين کار با ابزارهاي مختلفي همچون بازي­هاي خلاقانه، نمايش فيلم و کارتون هاي جذاب ، درست کردن کاردستي هاي خلاقانه، نقاشي ، داستان، شعر ، نمايش و  ... انجام گرفته است.

 

 

 در اين کلاس ها اهداف ذيل را دنبال مي کنيم:

 

 

 

 

 

 

  1)اهداف علمي

 

 ايجاد کنجکاوي نسبت به شناخت پديده ها

 ايجاد مهارت هاي کافي در فکر کردن، شنيدن، گفتن و بيان مقصود

 جمع آوري اطلاعات و استفاده از مجلات و روزنامه هاي علمي و جستجوي اينترنتي

 

 

 

 

 

 

2)اهداف اجتماعي

 

 همکاري با ديگران

 شرکت در فعاليت هاي گروهي

 احساس مسئوليت و نقش پذيري در اجتماع

 

 

 

 

 

 

 3 )اهداف زيستي

 

 پرورش حواس پنجگانه و آگاهي از ضرورت پرورش حواس براي درک بهتر حقايق

 

 آشنايي با مفهوم طبقه بندي و افزايش انسجام ذهني

 

 دقت و توجه به پديده هاي مختلف جهان

 

 آشنايي با نقش محيط زيست در بهبود زندگاني

 

 

 

 

 

 

 4)اهداف مهارتي

 

 پرورش قدرت  مشاهده-تقويت مهارت هاي کارآفريني  نظير : طراحي تحقيق،-پيش بيني، فرضيه سازي، کاربرد ابزار، اندازه گيري، تفسير يافته ها و نتيجه گيري

 

 تقويت مهارتهاي زندگي نظير :  تصميم گيري، حل مسئله،  برقراري اتباط با ديگران،  دوست يابي سخنراني و دفاع از کار خود در جمع و...

 

 

 

 

 

 

 5)اهداف نگرشي 

 

 کنجکاوي - جستجو گري علمي- نيروي خلاقيت و ابتکار

 

 پشت کار

 

 تمايل به همکاري و تحمل يا احترام گذاشتن به عقايد و نظرات ديگران

 

 فکر باز و روشن بيني– خود انتقادي و بازنگري نقادانه

 

 آمادگي براي پذيرش عدم قطيت

 

 احساس مسئوليت

 

 احساس اعتماد به نفس و....

 

  بسياري از توانايي ها ، استعدادها و علاقه مندي هاي دانش آموزان در کلاس هاي معمولي نمودپيدا نمي کنند و لذا قابل شناخت و پرورش نيستند . پروژه ي علمي، فرصت مناسبي به وجود مي آورد که مي توان اين استعدادها را مشاهده ، شناسايي و تقويت کرد . بنابراين پروژه ي علمي مي تواند راهبرد بسيار مناسبي در تحقق يکي از اهداف مهم نظام آموزش و پرورش يعني ايجاد زمينه کار آفريني دانش  آموز باشد. در اين کلاس ها سعي خواهيم کرد متناسب با جديدترين متدهاي آموزشي ، خلأ موجود را پوشش دهيم.