درب های اتوماتیک و سنسورهای رادار

سنسورهاي رادار به سنسورهايي گفته مي شود که در يک منطقه تعيين شده افراد را تشخيص مي دهند . به همين دليل بهترين انتخاب براي درب اتوماتيک مي باشند.
استفاده از اين سنسورها مزايا و معايبي را در بر مي گيرد که به شرح زير مي باشد.

مزايا:
1. تشخيص افراد و اشياء
2.تنظيم شونده براي تشخيص جهت و حرکت هاي متفاوت
3.جلوگيري از نفوذ مواد خارجي (پلاستيک.شيشه.سنگ.چوب)
4.حساسيت قابل تنظم

معايب :
1.اگر اشياء به صورت ثابت باشند شناخته نمي شوند
2. منابعي که باعث بروز مشکل مي شوند ممکن است مشکلاتي در عملکرد اين سنسور ها به وجود آورند.
3. با توجه به ميزان سرعت و زاويه ديد هاي متفاوت و همچنين تردد هاي همزمان ناسازگاري در نحوه عملکرد سنسورها به وجود آورد.