مزایای ژنراتور یا موتور برق های پایه گازسوز

افزایش مصرف فرآورده‌های نفت خام در موتورهای احتراق داخلی سیلندر پیستونی و توربینی خصوصاً با راندمان حرارتی بسیار پایین در خدمات نقلیه و شهری، نیروگاهی، ادوات و ماشین‌آلات راهسازی .کشاورزی نظامی و غیره شرایطی را ایجاد نموده است که درحال حاضر بخشی از فرآورده‌های مصرفی نفت خام ازقبیل LPG و بنزین و گازوئیل و غیره از خارج از کشور تهیه می‌گردد و این مقدار مرتباً درحال افزایش می‌باشد. درضمن آلودگی هوا ناشی از احتراق سوختهای حاصل از مشتقات نفت خام، در مولدهای قدرت در عمده شهرهای بزرگ کشور سلامتی انسانها، رویش گیاهی و منابع حیاتی آب و خاک را به‌خطر انداخته است.
ایران دارای ۱۶% مخازن شناخته شده گاز طبیعی دنیا و پس از فدراسیون روسیه مرتبه دوم را در دنیا دارا می‌باشد، که پس از پالایش به‌صورت NG در مولدهای قدرت زمینی و یا به‌صورت گاز طبیعی فشرده CNG و یا گاز طبیعی مایع LNG و یا گاز طبیعی جذب شده در محیط متخلخل ASNG در مولدهای قدرت زمینی و غیرزمینی می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد.
گاز طبیعی ایران از منابع مختلف دارای ۸۵ تا ۹۵ درصد متان می‌باشد و بعنوان یک سوخت بسیار مناسب از نظر کاهش آلاینده‌ها و یا قابلیت کنترل آلاینده‌های ناشی از احتراق توأم با ایمنی و راندمان حرارتی قابل قبول بعنوان سوخت جایگزین فرآورده‌های نفت خام مطرح شده است.

مزایای موتورهای سیلندر پیستونی گازسوز را می توان به شرح زیر اشاره نمود:
- اختلاط بهتر هوا با گاز طبیعی.
- روشن شدن سریع موتور در هوای سرد.
- یکنواخت سوزی مخلوط و ساییدگی کمتر قطعات و نوسانات سیکلیک کمتر.
- کاهش سر و صدا.
- افزایش عمر مفید روغن.
- تولید دوده بسیار ناچیز و کربن منواکسید کم.
- قیمت سوخت و نوع سوخت و عدم نیاز به مواد افزاینده جهت افزایش اکتان.

انرژی سبز با گاز طبیعی، سوخت جایگزین ایران
در این گزارش به طور خلاصه مزایای موتورژنراتورهای گازسوز درمقایسه با انواع بنزینی موجود آورده شده است:
۱- بیش از ۸۵ درصد صرفه جویی اقتصادی ناشی از مصرف گاز