چرا هارد دیسک خراب می شود ؟

شايع ترين دليل براي از کار افتادن يک هارد ديسک قبل از سر آمدن عمر طبيعيش، آسيب هاي فيزيکي ميباشد، مثل ضربه خوردن و تکان خوردن در زماني که فعاليتي انجام ميدهد. منظور از فعال بودن زماني است که هدها در حال خواندن يا نوشتن اطلاعات هستند. اين لحظه زماني است که هد به صفحه بسيار نزديک است و ايجاد تکان يا ضربه باعث تماس با صفحه مي گردد و از اينجا تمامي مشکلات آغاز ميشود.

به اين مشکل Head Crash ميگويند که به واسطه برخورد نوک هد با سطح بسيار حساس صفحه چرخان حاوي شيارهاي مغناطيسي در برگيرنده اطلاعات ايجاد ميگردد. اين برخورد هم هد خواندني را آسيب ميزند و هم سطح صفحه را. ولي خوشبختانه درايو هاي امروزي بسيار مقاوم تر هستند و به خوبي در برابر تکان و ضربه محافظت شده اند. آموزش تعميرات لپ تاپ

به دليل اينکه جريان هواي ايجاد شده بر روي سطح صفحات فاصله هدها را تعيين ميکند در هنگام پايين آمدن سرعت چرخش و توقف صفحات اين جريان کمتر شده و فاصله ها نيز کاهش مي يابد به همين دليل در هارد هاي مدرن امروزي در زمان کاهش سرعت و توقف هارد، هدها به قسمتي که امن مي باشد حرکت ميکنند و از روي صفحات دور ميشوند و هارد خاموش به سختي دچار مشکل مي شود.

بنابراين از جابجايي سيستم خود در هنگام روشن بودن به شدت اجتناب کنيد. به همين دليل هم ميزان حفاظت هارد سيستم هاي لپ تاپ بسيار بيشتر از هاردهاي 3.5 اينچي کامپيوترهاي روميزي مي باشد اما با کمي دقت مي توانيد متوجه شويد که ميزان خرابي در هارد دستگاههاي قابل حمل تا چه ميزان زياد مي باشد.

موتور الکتريکي که وظيفه چرخانيدن صفحات را به عهده دارد دليل ديگر از کار افتادن هاردها ميباشد. اين دليل بيشتر بعد از يک دوره طولاني استفاده ممتد از هارد رخ ميدهد. اصولا به وجود آمدن نقص در موتور محرک و يا خرابي اهرم هاي نگهدارنده (ياتاقان) باعث کاهش کارايي و همچنين رخ دادن ايرادهايي در عمل خواندن و يا نوشتن که به دليل کاهش سرعت صفحه ها و يا نبودن در سرعت ايده الي که براي عمل خواندن يا نوشتن لازم است مي گردد.

همچنين هارد درايوها داراي فيلترهاي ورودي هوا هستند زيرا براي شناور بودن هدها بر روي صفحات نيازمند فشار هواي معيني مي باشند و ايجاد کوچکترين نقصي در اين فيلترها سبب بروز Head Crash و از دست دادن اطلاعات عمده اي در هارد درايو و همچنين خرابي خود ديسک مي شود.
منبع:سرزمين دانلود 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ