دیزل ژنراتور و اجزای آن

دیزل ژنراتور دستگاهی است که انرژی مکانیکی به دست آمده از یک منبع خارجی را به انرژی الکتریکی قابل استفاده ، تبدیل می نماید . دیزل ژنراتور جهت تامین جریان الکتریکی است ، که در هنگام قطع برق و جلوگیری از انقطاع از فعالیت های روزانه و یا اخلال در فعالیت های کسب و کار مورد استفاده قرار می گیرد .
دیزل ژنراتور در پیکربندی های مختلف الکتریکی و فیزیکی برای استفاده در زمینه های مختلف قابل استفاده می باشد. در این مطلب ما نحوه کارکرد یک دیزل ژنراتور ، اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور و عمل یک دیزل ژنراتور به عنوان یک منبع ثانویه انرژی الکتریکی در زمینه های مسکونی و صنعتی بررسی می کنیم .
اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور :
اجزای اصلی یک دیزل ژنراتور را می توان به صورت شکل زیر تقسیم بندی کرد:
(1) موتور ژنراتور
(2) دینام ( ژنراتور )
(3) سیستم های سوخت (تانک دیزل ژنراتور)
(4) رگولاتور ولتاژ
(5) سیستم های خنک کننده و اگزوز
(6) سیستم های روانکاری
(7) شارژر باتری
(8) کنترل پنل
(9) مجمع اصلی / قاب (شاسی دیزل ژنراتور)