گيت هاي فروشگاهی RF(Radio Frequency)

همانطور كه از نام اين نوع گيت ها پيداست فركانس كاري آنان در محدوده كاري فركانس راديويي است. فركانس رايج اين نوع گيت ها 8.2 مگاهرتز ميباشد. سازوكار عملكرد گيت هاي  فروشگاهی RF به اين نحو است كه آنتن فرستنده محدوده فركانسي مشخصي را حول 8 مگاهرتز جاروب ميكند (Frequency Sweep) و بر اثر عبور تگ، افت امپدانس روي آنتن گيرنده باعث آلارم ميشود. اما از نقطه ضعف اين دستگاه ها اين است كه يك دستگاه RF به سبب جاروب فركانسي مداوم در محدوده مشخص، ممكن است دچار تداخل با ديگر دستگاه هاي مجاوري گردد كه در فركانس مشابه كار ميكنند يعني يك دستگاه RF ميتواند نقش تگ RF را براي گیت هاي RF ديگر شبيه سازي كند و از آنجاييكه تقريبا هيچ استاندارد سنكرون سازي مشخص جهاني براي گيت هاي ضد سرقت فروشگاهی RF تعريف نشده است، بحث تداخل يكي از معضلات گيت هاي هم فركانس RFميباشد. فروشگاه شماره يك را در نظر بگيريد كه در آن يك گيت فروشگاهی RF با فركانس 8.2 مگاهرتز نصب شده است و دستگاه به خوبي كار ميكند. بعد از مدتي يك گيت RF از يك كمپاني ديگر و هم فركانس (8.2 مگاهرتز) در يكي از فروشگاه هاي مجاور(شعاع 150 متري) نصب ميگردد. در اين صورت احتمال از كار افتادن دستگاه فروشگاه شماره يك وجود دارد يا احتمال از كار افتادن دستگاه نصب شده در فروشگاه دوم به دليل تداخل با دستگاه فروشگاه اول وجود دارد. مختل شدن کارکرد فنی گيت RF يا مختل كردن يك گيت RF توسط گيت ديگر، بستگي به پارامتر هاي متعددي از جمله سرعت جاروب فركانسي، ميزان توان تشعشعي فرستنده آنتن گیت، حساسيت گيرنده و فاصله دو گیت نصب شده از يكديگر دارد.
براي حل مشكل تداخل احتمالي گيت هاي ضد سرقت RF، تدبيري توسط برخي از كمپاني هاي توليد كننده اين گيت ها انديشيده شده است و آن هم توليد گيت هاي RF مولتي فركانس است (Multi Frequency) . به اين معنا كه يك گيت RF مولتي فركانس ميتواند با چند فركانس جاروب مختلف مثلا 8 مگاهرتز، 5 مگاهرتز، 4 مگاهرتز و 3 مگاهرتز كار كند. به اين منظور، چنانچه كه اين گيت دچار تداخل با گيت RF ديگري با فركانس مشابه گردد، فركانس جاروب را تغيير ميدهند و در اين صورت خطر تداخل برطرف ميگردد. اما بايد كليه تگ هاي فروشگاه به علت تغيير فركانس جاروب گيت فروشگاهی RF، تغيير كند. زيرا فركانس كاري تگ ها ثابت است. پس براي برون رفت از مشكل تداخل گيت هاي RF بايد از سيستم هاي مولتي فركانس استفاده نمود و همچنين بايد تگ هايي با فركانس هاي مختلف در اختيار داشت تا به محض بروز مشكل تداخل، فركانس كاري دستگاه را تغيير داد و تگ ها بسته به فركانس انتخابي تعويض شود.
از نقاط قوت سيستم هاي RF ميتوان به ليبل آنها اشاره نمود كه به دليل سادگي تكنولوژي ساخت، نسبت به ليبل هاي ديگر داراي قيمت نسبتا ارزان تري ميباشد و به دليل ارزان بودن و شكل فيزيكي تخت آن در محافظت از كتابها در يك كتابفروشي به كار ميرود. اين ليبل ها پس از پرداخت وجه كتاب به صندوق دار توسط دستگاه غير فعال ساز (Deactivator) براي هميشه غير فعال ميشود و بر خلاف ليبل هاي EM قابليت دوباره فعال شدن را ندارد.
از نقاط ضعف ليبل هاي RF آن است كه ليبل هاي RF براي محافظت از اشيايي مثل اغلب ظروف كه محتوي مايعات هستند همچون محافظت از عطر و ادكلن ها، محافظت از لوازم آرایشی و .... به علت بالا بودن فركانس كاري و عدم عبور موج با فركانس مگاهرتز از مايعات ، كاربردي نميباشد.
همچنين ليبل های RF و تگ هاي RF براي محافظت از اشيايي مثل طلا و جواهر قابل استفاده نيستند زيرا ميزان هر چند اندك فلز باعث از تنظيم خارج شدن ليبل ها و تگ هاي RF از فركانس اصلي ميشود.