آشنایی با قطعات ساده الکترونیکی و کاربرد آنها

1-مقاومت: مقاومت قطعه ای است که میزان ولتاژ و آمپراژ را کاهش می دهد. از این قطعه می توان برای جلوگیری از اتصال کوتاه و محافظت از قطعات ضعیف در برابر عبور بیش از حد جریان استفاده نمود.

2-دیود: قطعه ای است که عبور جریان را یک طرفه می کند. از این قطعه می توان برای جلوگیری از تغییر جهت جریان استفاده نمود.

3-خازن: قطعه ای است که هنگام عبور جریان به آرامی شارژ و بعد از قطع جریان به آرامی تخلیه می شود از این قطعه می توان برای کاهش نویز مدار، تبدیل ولتاژ AC به DC و همچنین کاهش نویز و آرام روشن کردن موتور های الکتریکی اشاره کرد.

4-ترانزیستور: ترانزیستور عبور جریان امیتر به کلکتور را توسط بیس کنترل می کند. کار ترانزیستور تقویت و تضعیف دامنه امواج الکتریکی و همچنین یک رله غیر مکانیکی است. 

واردات قطعات الکترونیک