درباره درب اتوماتیک كشویی

اين درب اتوماتيک يكي از ساده ترين و پر مصرفترين نوع درب هاي اتوماتيک نفر رو مي باشند كه به علت حركت خطي و حداقل نياز به فضا موجب استفاده بهينه از فضاي موجود فروشگاه ها و اماكن عمومي مي گردند.در بيشتر ورودي ها اين درب ها معمولاً به صورت دولنگه ثابت و دو لنگه متحرك قابل اجرا مي باشند ولي در صورت نياز مي توان به صورت يك لنگه ثابت و يك لنگه متحرك و يا دو لنگه محرك بدون لنگه ثابت و تك لنگه متحرك بدون لنگه ثابت اجرا نمود.كه دو نمونه آخر بيشتر در مكانهايي كه امكان حركت درب ها بر روي ديوار امكان پذير باشد قابل ارائه مي باشند.با اين سيستم ميتوان ورودي هايي تا عرض دو متر و ارتفاع 2.5متر بازشوي مفيد ايجاد نمود. در اين دربهادر بيشتر مواقع از شيشه هاي 10 ميليمتري سكوريت شده استفاده مي گردد ولي در صورت نياز امكان به كارگيري از شيشه هاي دوجداره تا 20 ميليمتر نيز امكانپذير مي باشد.همچنين كاربران مي توانند نسبت به نياز خود درب را در وضعيت هاي اتوماتيك، دائم باز، دائم بسته، حالت زمستاني يا نيمه باز ،ورود ممنوع و يا خروج ممنوع تنظيم كنند.وهمچنين با نصب سيستم هاي كنترل تردد و يا ريموت كنترل و همچنين برنامه هاي زمانبندي در بعضي از اپراتورها كاربران را قادر به كنترل وردها و خروج ها مي سازد. وجود سيستم سنسورهاي ايمني خطي بين درب ها و كنترلرهاي هوشمند با قابليت ضد برخورد امنيت عابرين را در برابر برخورد احتمالي با دربها را تامين مي كنند.
منبع: پارس