درب اتوماتیک کرکره ای با موتور سانترال

درب كركره اي با موتور سانترال براي پاركينگ هايي كه در حدود تقريبا 15 واحد دارند مورد استفاده قرار مي گيرد و اين درب كركره اي توسط كاسه فنر كار مي كند و عمل باز و بسته شدن را انجام مي دهد . درب كركره اي با موتور سانترال مدل هاي مختلف ندارد و متناهي مي باشد و تنها در دو مدل 180 كيلو و 250 كيلو از اين درب استفاده مي شود.
درب كركره اي با موتور سانترال به خاطر كاسه فنري كه روي محور اصلي آن است با سرعت و به تعداد دفعات زياد تري باز و بسته خواهد شد. اين نوع از درب هاي كركره اي به ابعاد 16 متر مربع مي باشد و اگر برق در دسترس نبود اين درب اتوماتيک كركره اي نيز مي تواند باز و بسته شود با كمك سيستم خلاص كن اين كار انجام مي شود.

درب هاي کرکره اي با موتور سايد :
زماني كه تردد در ساختماني بالا باشد از درب اتوماتيک كركره اي با موتور سايد استفاده مي شود و اين درب اتوماتيک براي ابعاد بزرگ طراحي شده است.كه اندازه بعد هاي آن از 30 متر شروع مي شود تا 50 متر ادامه دارد و تعداد ترددها در شبانه روز اگر از 50 تا 100 تا باشد فقط با اين موتور سايد مي توان پشتيباني نمود كه لقب آن موتورهاي سنگين كش ناميده شده است. كاربرد موتورهاي سايد براي كركره سوله هاي صنعتي در ابعاد بزرگ است و فضاهايي كه بطور مداوم باز و بسته مي شوند از اين موتور استفاده مي كنند.