دیود چیست و انواع آن کدامند ؟

دیود قطعه ایست که تشکیل شده از دو لایه سیلیسم در کنار یکدیگر که کاربرد جالب و مهمی در الکترونیک داردکه در ادامه مطلب با آن آشنا می شوید. یک دیود معمولی می تواند جریان الکتریکی را وقتی که از ولتاژ بایاس تجاوزکرد از یک سمت عبورداده و از سمت دیگر مانع عبور جریان شود (واردات قطعات الکترونیک)
به عبارت ساده تر مانند یک آبشار که فقط آب را از بالا به پایین میریزد و از پایین مانع عبور آب به بالا می شود.

انواع دیود و کاربرد تک تک آنها:
1- دیود معمولی : کاربرد در عبوریکطرفه جریان - یکسوسازی - بایاسینگ ترانزیستورها- تقویت کننده ها
2- دیود پل : تشکیل شده از چهاردیود معمولی که فقط عمل یکسوسازی ولتاژ یا همان تبدیل acبه dc را انجام میدهد.
3- دیود زنر : کاربرد در تثبیت ولتاژ
4- دیود آشکارساز : در دمدولاسیون و آشکارسازی سیگنال صدا و تصویر در گیرنده ها
5 - دیود نورانی : با عبور جریان نور با رنگهای مختلف منتشر می کند
6- فتودیود : در مقابل نور از یک سو جریان را عبور می دهد
7 - دیود واریکاپ ، تونلی و .......