فیوز ها و انواع فیوز ها

فیوزها ، در کلیه تاسیسات الکتریکی برای جلوگیری از صدمه دیدن و معیوب شدن وسایل و نیز برای قطع کردن دستگاههای معیوب از شبکه که بر اثر عوامل مختلف از قبیل نقصان عایق بندی ، ضعف استقامت الکتریکی یا مکانیکی و ازدیاد بیش از حد جریان مجاز وسایل حفاظتی ، بکار می رود .
فیوزها می بایست بگونه ای انتخاب شوند که در اثر اضافه بار یا اتصال کوتاه در کمترین زمان ممکن عمل کرده و مدار قسمت معیوب را قطع کنند .

انواع فیوز ها :
1- تند کار: این فیوزها زمان قطع کمتری نسبت به فیوزهای کندکار داشته و به همین دلیل در مصارف روشنایی استفاده می شوند .
2- کند کار: این فیوزها با زمان قطع بیشتر برای راه اندازی موتورهای الکتریکی استفاده می شوند .

انواع فيوزها از نظر ساختار:
1- فیوزهای فشنگی:
این فیوز رایجترین نوع از فیوزهاست که به کار برده می شود. منشا اصلاح فیوزی به توپی چینی که در سطح بیرونی فیوز قراردارد، مربوط است، که سیم با نقطه ذوب پایین در آن قراردارد. توپی مانند سرپیچ لامپ در سر پیچ پیچانده می شود و پس در هر کوتاه شدن مدار تعویض می شود.
معمولا ، یک فیوز یا دسته فیوزهایی به اتصال های تامین کننده جریان در یک ساختمان یا هر آپارتمانی متصل می شود. گاهی فیوزها را در جعبه مستقلی قرارمی دهند. فیوزپریزی در ساختمان جعبه فیوز وجود دارد که باید با عبور جریان ۳تا ۵A ذوب می شود، فیوز آپارتمان با عبور جریان ۱۵تا ۲۰A ذوب می شود. در حالیکه فیوز یک ساختمان برای جریانهای خیلی شدیدتر چند صد آمپر تنظیم می شود.

2-فيوزهاي اتوماتيک يا آلفا:
نوعي فيوز خودکار است که عبور جريان بيش از حد مجاز از آن باعث قطع مدار مي شود؛ اما دوباره مي توان شستي آن را به داخل فشار داد تا ارتباط برقرار شود. بعضي از فيوزهاي خودکار دو عمل جريان زياد و بار زياد در مدار کنترل مي کنند؛ اما پس از قطع شدن ،بايد پس از مدت کمي دوباره شستي مربوطه را فشار داد تا مدار وصل شود.
در فيوز هاي اتوماتيک دو عنصر مغناطيسي و حرارتي وجود دارد که قسمت مغناطيسي آن اتصال کوتاه يا جريان زياد و قسمت حرارتي آن (بيمتال) بار زياد (افزايش جريان تدريجي) را قطع مي کند.