مزایا و معایب دوربین‌ های آنالوگ و شبکه

با پيشرفت‌هاي انجام شده در مسير ساخت دوربين‌هاي شبکه امروز اين دوربين‌ها تقريبا از همه نظر نسبت به دوربين‌هاي انالوگ داراي برتري هستند.
تنها برتري اصلي دوربين‌هاي انالوگ سادگي و ارزان بودن آنهاست.
در پايين به تعدادي از اين مزايا و معايب اشاره خواهيم کرد:
دوربين‌هاي انالوگ ساده هستند: سادگي دوربين‌هاي انالوگ باعث شده که بازه بسيار بيشتري از شرکت‌ها قابليت نصب اين دوربين‌هاي داشته باشند.
اين باعث مي‌شود که بيشتر شرکت‌هاي نصب کننده سيستم‌هاي مداربسته شما را به
استفاده از اين سيستم ترقيب کنند.
اين کار بيشتر به دليل عدم داشتن اطلاعات کافي در مورد دوربين‌هاي شبکه توسط اين شرکت‌ها مي‌شود.
دوربين‌هاي انالوگ ارزان قيمت هستند: همه ما مي‌دانيم قيمت يک محصول مي‌تواند چه وزنه سنگيني در انتخاب آن باشد.
بايد بدانيد حتي ساده ترين و ارزان قيمت ترين دوربين‌هاي شبکه به هيچ عنوان از نظر هزينه با دوربين‌هاي انالوگ قابل مقايسه نيستند.
دوربين شبکه داراي تکنولوژي جديدتري است: تکونولوژي هر محصول داراي يک طول عمر است. به ويژه در زمينه تجهيزات الکترونيکي تکنولوژي به سرعت در حال تغيير است.
امروزه اين تغييرات بيشتر در جهت گسترش دوربين‌هاي شبکه در حال حرکت است.
اين بدين معناست که پس از گذشت چندين سال دوربين‌هاي انالوگ از رده خارج شده و به صورت يک تکنولوژي قديمي در خواهد امد.
دوربين‌هاي شبکه محدوديت کيفيت تصوير ندارند: بعدها بيشتر در مورد محدوديت دوربين‌هاي انالوگ صحبت خواهيم کرد.
يکي از مهمترين اين محدوديت‌ها محدوديت کيفيت تصوير است. دوربين مدار بسته
از نظر کيفيت تصوير دوربين‌هاي انالوگ هرگز نمي‌توانند به کيفيتي بيش از ??? × ??? دستيابي داشته باشند.
براي دستيابي به تفکيک پذيري‌هاي بالاتر هيچ روش مناسبي به جز استفاده از دوربين‌هاي شبکه وجود نخواهد داشت.