مقایسه انواع لپ تاپ

مقايسه انواع لپ تاپ در چند جمله و يک پاراگراف نمي گنجند زيرا دنياي لپ تاپ ها بسيار گسترده و متنوع است.
البته سايت هاي معتبر داراي سيستمي هستند که بازديد کننده مي تواند تعدادي لپ تاپ را به سيستم مقايسه اضافه نموده و در نهايت لپ تاپ هاي مورد نظرخود را در ستون هاي مجزا با همديگر مقايسه نموده و از قيمت، امکانات ، پارامترها و ظرفيت هاي مختلف آنها اطلاع کسب کنيد.
آموزش تعمير لپ تاپ

در اينجا به تعدادي از پارامترهاي مقايسه لپ تاپ هاي اشاره مي کنيم.
1- لپ تاپ ها براي کاربردهاي گوناگون ساخته مي شوند.( پس بهتر است نوع نياز خود را مشخص کنيد).
2- لپ تاپ ها با مواد و قطعات مختلف ساخته مي شوند(انواع مواد و قطعات با قدرت و سرعت متفاوت).
3- طراحي و ظاهر لپ تاپ ها نيز در قيمت و کاربرد آنها اثر مهمي دارد.
4- سايز، وزن،کيفيت ساخت،نوع برند،امکانات و تکنولوژي استفاده شده.
5- خدمات پس از فروش و گارانتي (که از نظر استاندارهاي جهاني مهمترين عامل انتخاب لپ تاپ بايد باشد)

البته ! متاسفانه تجربه نشان داده که قيمت مهمترين عامل انتخاب لپ تاپ در ايران مي باشد.
منبع: شرکت اچ پي آبا  

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ