نصب پرینتر

براي نصب پرينتر ابتدا به قسمت printer and faxes مي رويم و بر روي add printer در سمت چپ کليک مي کنيم تا wizard مربوط را بياورد. در قسمت اول بايد تعيين کنيم که مي خواهيم پرينتر local نصب کنيم يعني به خود کامپيوتري که پاش نشسته ايم متصل است يا مي خواهيم از پرينتر شبکه استفاده کنيم.در صورت local بودن پرينتر گزينه اول را انتخاب مي کنيم و اگر بخواهيم پرينتر شبکه را نصب کنيم بايد گزينه دوم را انتخاب کنيم. حالا هر دو نوع را مورد برسي قرار ميدهيم. آموزش تعميرات پرينتر

نوع اول: (نصب پرينتر به صورت local)
وقتي گزينه local را انتخاب مي کنيم يک گزينه زير شاخه دارد ( Automatically.. ) که اگر چک مارکش را بزنيم به اين معناست که پرينتر ما plug &play است و خودش بگردد تا پيدايش کند معمولا اين چک مارک را که به صورت پيش فرض زده شده بر ميداريم. در مرحه بعد مربوط به پورتي است که پرينتر به آن متصل است ميباشد و وقتي استفاده ميشود که بخواهيم از چند پرينتر به صورت local استفاده کنيم پس مي رويم به مرحله بعدف در اين مرحله مدل و نام کارخانه پرينتر را انتخاب مي کينم (مثلا HP 2000C ).مرحله بعد که پر کردنش دل بخواهي است و ضرورت ندارد. و در آخر هم براي نمونه مي توانيم براي اطمينان از نصب صحيح يک پرينت انجام دهيم.

نوع دوم:
وقتي گزينه (a network printer...) را انتخاب مي کنيم يعني پرينتر بر روي اين کلاينت نصب نيست و به کامپيوتر ديگري نصب است و ما مي خواهيم از طريق شبکه از آن پرينتر استفاده کنيم.در مرحله بعد سه گزينه دارد که اولين گزينه مي گويد بگرد و خودت پرينتر را پيدا کن..گزينه دوم ما آدرس موقعيت پرينتر را به صورت UNC مي نويسيم. و در گزينه سوم آدرس پرينتر را به صورت URL مي دهيم.و در آخر نام پرينتر به اشتراک گذاشته شده مورد نظر در شبکه را انتخاب کرده و نصب مي کنيم.
آدرس UNC به اين صورت است:
کد:
\\print server name or IP\printer share name