چرا باید سیستم تلفنی VoIP بخرم؟

چقدر خوب بود سیستم تلفنی VoIP هم مثل لباس بود. تنها کاری که برای متقاعد کردن شما بر خرید آن لازم بود مجاب کردن شما بر پرو آن بود تا خودتان هم ببینید که چقدر این لباس برازنده ی شماست. هر چند نمی توانید سیستم تلفنی VoIP را پرو کنید، ولی این به هیچ وجه از جذابیت این سیستم ها کم نمی کند.
در ادامه به فواید اصلی داشتن یک سیستم که معمولا به عنوان نتیجه ی داشتن یک سیستم VoIP در نظر گرفته می شود اشاره می کنیم:
صرفه جویی در هزینه ها
با استفاده از سیستم VoIP می توانید صرفه جویی قابل ملاحظه ای در قبض تلفنتان داشته باشید. علاوه بر این درهزینه ی نگهداری صرفه جویی خواهید کرد چرا که دیگر نیازی نیست که هزینه ی جداگانه ای را برای یک شبکه ی تلفنی مجزا (یا حقوق تلفنچی) بپردازید.
مقیاس پذیری
در سیستم های قبلی، وقتی تعداد کاربران از حدی فراتر می رفت، مجبور بودید کل PBX تان را با سیستمی جدیدتر و گرانترجایگزین نمایید. با وجود سیستم های جدید این کار تنها با چند کلیک موس وخرید یک IP Phone جدید ممکن شده است.
کارکنان راه دور
اگر بخواهید افرادی به صورت از راه دور (در خانه هایشان) برای شرکت کار کنند بدون اینکه سیستم تلفنی مجزایی بخرید، با داشتن یک سیستم تلفنی VoIP می توانید در هر جایی از آن استفاده کرده و همه را از سیستم مرکزی تان کنترل نمایید.
افزایش کارایی و اثربخشی
از آنجا که این سیستم ها قابلیت اتصال به سیستم های CRM و ERP را دارند، می توان کارایی و اثربخشی را با داشتن قابلیت های صوتی افزایش داد.