دستگاه موزیک انتظار

دستگاه سانترال در هر ظرفيت و مدلي که باشد امکاناتي مشابه و پايه اي را درون خود دارد که به کاربران خود ارائه مي دهد. از جمله اين موارد و امکانات مشترک وجود موزيک هايي پيش رفته است که در هنگامي که تماسي در حالت انتظار قرار مي گيرد براي فرد پشت خط پخش مي شود.
هر کاربري که از تلفن و سيستم هاي ارتباطي استفاده مي کند مي تواند براي لحظاتي خاص، فرد را در حالت انتظار قرار دهد اين امر در تلفن ها با استفاده از فشردن کليد HOLD امکان پذير مي شود. هر تلفن براي اين کار موزيک هايي پيش فرض را پخش مي کند اما در سانترال پاناسونيک مي توان اين نواخت ها را ارتقاء بخشيد.

درگاهي خاص براي اتصال سيستم هايي خاص به سانترال
پاناسونيک به غير از امکانات و ويژگي هايي خاص که در هر مرکز تلفن خود قرار مي دهد اين امکان را براي کاربران خود در نظر گرفته است که در صورت تمايل بتوانند دستگاه هايي خاص را به سانترال متصل کنند و با ارتقاء سيستم ارتباطي خود، خدماتي نوين را دريافت کنند. اين پورت و درگاه خروجي به گونه اي است که دستگاه موزيک انتظار، سيستم پيج و ... را مي توان به آن متصل نمود.


موزيک انتظار
موزيک انتظار، در واقع عنصري مهم است که در هنگام انتظار فرد (پشت خط) تاثير بسيار زيادي در رفتار آن فرد در هنگام مکالمه با کارکنان شرکت دارد. نواخت هايي بد و نامناسب سبب دلزدگي فرد از شرکت مي شود. بهتر است براي بهبود اين امر به فکر راه چاره اي افتاد.

معرفي شرکت و زمينه فعاليت مجموعه بهترين نواحت پشت خط
هر فردي که با مجموعه اي تماس مي گيرد بايد حيطه فعاليت و توضيحاتي در مورد شرکت را بداند . اين کسب آگاهي سبب جلب توجه افراد به رزومه و يا شرح فعاليت شرکت خواهد شد و قطعا اين امر سبب کسب مشتري و ماندگاري فرد خواهد شد.

دستگاه موزيک انتظار
اين دستگاه قابليت اتصال به دستگاه سانترال را دارد و امکان ضبط صدا و پخش زمان هاي برنامه ريزي شده را دارد و بهترين راه حل براي استفاده مناسب از کليه امکانات سانترال است. با ضبط صداي مورد نظر و ذخيره آن در حافظه اين دستگاه مي توانيد در هر زماني فرد را در حالت انتظار (HOLD) قرار دهيد. (نصب سانترال)