دیزل ژنراتور و اجزای آن

ديزل ژنراتور دستگاهي است که انرژي مکانيکي به دست آمده از يک منبع خارجي را به انرژي الکتريکي قابل استفاده ، تبديل مي نمايد . ديزل ژنراتور جهت تامين جريان الکتريکي است ، که در هنگام قطع برق و جلوگيري از انقطاع از فعاليت هاي روزانه و يا اخلال در فعاليت هاي کسب و کار مورد استفاده قرار مي گيرد .
ديزل ژنراتور در پيکربندي هاي مختلف الکتريکي و فيزيکي براي استفاده در زمينه هاي مختلف قابل استفاده مي باشد. در اين مطلب ما نحوه کارکرد يک ديزل ژنراتور ، اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور و عمل يک ديزل ژنراتور به عنوان يک منبع ثانويه انرژي الکتريکي در زمينه هاي مسکوني و صنعتي بررسي مي کنيم .
اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور :
اجزاي اصلي يک ديزل ژنراتور را مي توان به صورت شکل زير تقسيم بندي کرد:
(1) موتور ژنراتور
(2) دينام ( ژنراتور )
(3) سيستم هاي سوخت (تانک ديزل ژنراتور)
(4) رگولاتور ولتاژ
(5) سيستم هاي خنک کننده و اگزوز
(6) سيستم هاي روانکاري
(7) شارژر باتري
(8) کنترل پنل
(9) مجمع اصلي / قاب (شاسي ديزل ژنراتور) 

خدمات و محصولات صنعتی

 الکتروپمپ