طبقه بندی بر اساس سیستم انتقال اطلاعات

دوربين مداربسته انالوگ: اطلاعات تصوير را به صورت سيگنال هاي آنالوگ ارسال مي کند.
دوربين مداربسته شبکه: اطلاعات تصوير را به صورت ديجيتال و تحت پروتکل هاي شبکه ارسال مي کند.
طبقه بندي براساس کاربرد و شکل دوربين

دوربين دام: نوعي از دوربين هاي مداربسته معمولا به شکل نيم دايره اي که به صورت سقفي نصب مي شود.
دوربين بولت: نوعي از دوربين هاي مداربسته معمولا به شکل استوانه يا مکعب مستطيل که به صورت ديواري و در محيطهاي بيروني نصب مي شوند.
دوربين باکس: نوعي از دوربين هاي مداربسته معمولا به شکل مکعب مستطيل که لنز آن به صورت جداگانه نصب مي شود.
دوربين گردان (PTZ): نوهي از دروبين مداربسته که امکان کنترل چرخش آن از راه دور وجود دارد.
دوربين چشم ماهي: نوعي از دوربين مداربسته که به لنزي چشم ماهي مجهز شده و امکان مشاهده تصاوير در تمامي جهات را ايجاد مي کند.
دوربين مينياتوري (مخفي): دسته اي از دوربين هاي مداربسته که با توجه به اندازه کوچکشان امکان مخفي کردن آنها وجود داشته باشد.
طبقه بندي بر اساس امکان انتقال بي سيم

دوربين مداربسته بي سيم: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که اطلاعات تصوير آنها به صورت بي سيم انتقال پيدا مي کند.
دوربين مداربسته عادي: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که اطلاعات آنها از طريق کابل انتقال پيدا مي کند.
طبقه بندي بر اساس امکان ديد در شب

دوربين مداربسته ديد در شب IR: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که از LEDهاي مادون قرمز براي ايجاد نور نامرئي و ايجاد تصوير استفاده مي کنند.
دوربين مداربسته نور کم: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که به نور بسيار کمي براي ايجاد نور نياز دارند.
دروبين مداربسته بدون ديد در شب: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که امکان ايجاد تصوير در نور کم يا تاريکي مطلق را ندارند.
طبقه بندي بر اساس شرايط محيطي دوربين

دوربين هاي ضد آب: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که بدنه آنها داراي مقاومت نسبت به نفوذ آب است.
دوربين مداربسته حرارتي: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که تصوير را از طريق تششعات حرارتي موجود در مجيط ايجاد مي کنند.
دوربين هاي ضد انفجار: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که از مقاومت نسبي بسيار بالا نسبت به حرارت و فشارهاي ناگهاني ناشي از انفجار يا آتش سوزي دارند. فروش دوربين مداربسته
دوربين هاي ضد ضربه: دسته اي از دوربين هاي مداربسته که از مقاومت بالايي در مقابل ضربات فيزيکي مستقيم برخوردارند.
دوربين هاي معمولي: دسته از دوربين هاي مداربسته که فاقد هر يک از خصوصيات بالا باشند.