فیوزهای بوکسی

این فیوزها دارای فشنگی هستند که می‌توااند از نوع تندکار یا کندکار باشد. نوع تندکار معمولا برای مدارهای روشنایی و نوع کندکار معمولا برای الکتروموتورها به کار می‌رود که در اصطلاح به آن فشنگ موتوری می‌گویند. داخل فشنگ‌ها یک سیم حرارتی ذوب‌شونده هست که اطراف آن با خاک نرم کوارتز و ماسه پر می‌شود تا حرارت و جرقهٔ حاصل از سوختن سیم حرارتی را به خود جذب کند. فشنگ‌ها دارای یک پولک رنگی در انتهای خود هستند که پشت شیشهٔ کلاهک فیوز قرار می‌گیرد. این پولک با یک سیم نازک به سر فشنگ وصل شده که آمپر نامی آن را مشخص می‌کند، و پس از سوختن فیوز این پولک نیز به داخل آن می‌افتد

انواع فیوز ها:
1) از نظر ولتاژ شبکه
2) از نظر مورد استعمال
3) از نظر نحوه ی محکم شدن کلاهک فیوز به پایه فیوز
4) از نظر منحنی ذوب المان فیوز
5) از نظر نحوه ی عملکرد
6) از نظر نحوه یکاربرد
1. از نظر ولتاژ شبکه:

a) فیوز های فشار ضعیف:در شبکه های کمتر از 1000 ولت متناوب و 1500 ولت مستقیم بکار می روند
b) فیوز های فشار قوی:در شبکه های بالاتر از 1000ولت استفاده می شوند
2-از نظر نحوه ی استعمال:
a. فیوز های فشار ضعیف به دو دسته ی NH یا H.R.C و LS تقسیم می شوند
b. فیوز های فشار قوی به دو دسته ی فیوز های CUT OUT برای شبکه های توزیع وفیوز های قدرت تقسیم می شوند
فیوز های NH,HRC دارای قدرت قطع کنندگی زیاد ومی توانند جریان های اتصال کوتاه تا 200 کیلو آمپر را با اطمینان کامل قطع کنند این فیوز ها برای جریان نامی تا 1250A و ولتاژ نامی 660 ولت ساخته شده اند برای حفاظت سیم و کابل در توزیع با قدرت های زیاد و حفاظت موتور ها به کار برده می شوند
فیوز LS معروف به فیوز فشنگی
این فیوز ها برای فشار ضعیف و قدرت قطع کمتر از NH می باشند
فیوز های CUT OUT:از این فیوز ها برای حفاظت فیدر های توزیع استفاده می شود که در ایران این فدر ها دارای ولتاژ های 11و20و33 کیلو ولت می باشند می توان در مواقع تعمیر و نگهداری آن ها را به عنوان سکسیونر استفاده کرد این فیوز ها در ولتاژ های 2.6 تا 34.5 کیلو ولت ساخته می شوندو جریان نامی آنها 6 تا 200 آمپر و ظرفیت قطع آنها از 2 کیلو آمپردر ولتاژ های بالا تا 20 کیلو آمپر در ولتاژ های پایین می باشد
فیوز های قدرت HH فیوز های فشار قوی با قدرت قطع کنندگی زیاد می باشند فیوز های قدرت با ولتاژ های 2.4 تا138 کیلو ولت و جریان مداوم آنها .5 تا 400 آمپر می باشد