مدارهاي مجتمع يا آي سي ها

در طول سال­هاي اخير قطعه­اي بنام IC در بازار الكترونيك ارائه شده که اين قطعه به نام IC يا Integrated Circuit معروف است.

مهمترين خاصيت آي سي ها اندازه كوچك آن هاست، بطوريكه اگر بخواهيم مداري را با استفاده از قطعات مجزا بسازيم تا كاري مطابق با يك IC انجام دهد تفاوت اندازه به صدها يا هزاران برابر مي­رسد. IC ها از جمله قطعاتي هستند كه نمي­توان آنها را تعمير كرد و اگر فقط يكي از هزاران اجزاي دروني آنها از كار بيافتد بايد كل IC را تعويض نمود. آي سي ها به روش­هاي مختلف ساخته مي­شوند، تنها عامل مشخص كننده­اي كه هر IC چه عملكردي دارد شماره قطعه است كه بر روي آن بصورت مجموعه­اي از اعداد و حروف چاپ شده است (واردات قطعات الکترونیکی)

تكنولوژي­هاي متعدد ساخت IC ها:
الف – تكنولوژي RDL
ب- تكنولوژي RTL
ج – تكنولوژي DTL
د- تكنولوژي TTL
ر- تكنولوژي MOS
ز- تكنولوژي CMOS و ...
مهم ترين تكنولوژي­ها براي ساخت آي سي، تكنولوژي TTL و CMOS است .

انواع آي سي ها:
1- آي سي هاي آنالوگ كه با سيگنال­هاي پيوسته عمل مي­كند .
2- آي سي هاي منطقي يا ديجيتال كه با سيگنال­هاي منطقي كار مي­كنند. اين سيگنال­ها داراي دو حالت پايين و بالا هستند .
آي سي هاي آنالوگ در مدارات مقايسه كننده، مبدل­هاي ولتاژ به جريان، چند برابر كننده­ها، فيلترها و ... بكار مي­روند. اما آي سي هاي ديجيتال در مدارات محاسبات رياضي، در حافظه­ها و شمارشگرها بكار مي­رود .