10 روش برای بالا بردن عمر پرینتر ها

از اين ترفندها براي تمام پرينترها استفاده کنيد ، اين نکته را که بهترين مشاور شما براي استفاده از پرينتر دفترچه راهنماي آن است را هميشه در ذهن خود داشته باشيد .

درون پرينتر را هميشه تميز کنيد
يکي از توصيه هاي ساده اي که هميشه مي شنويد ، بهترين اقدام پيشگيرانه از خرابي پرينتر تميز کردن درون آن هست . وقتي شما پرينتر خود باز مي کنيد و گرد و خاک و کثيفي در آن مي بينيد بلافاصله درون آن را تميز کنيد . هر ماه يکبار سعي کنيد درون پرينتر خود را با دستگاه فشار باد تميز کنيد .
از استفاده کاغذهاي پاره ، تا شده و استفاده شده جلوگيري کنيد .
استفاده از کاغذ معيوب باعث گير کردن آن درون پرينتر مي شود و هر وقت اين اتفاق رخ مي دهد امکان شکستن و معيوب شدن قطعات پرينتر وجود دارد ، جهت جلوگيري از اين مشکل هميشه از کاغذهاي نو و سالم استفاده کنيد .


از کاغذهاي مرغوب استفاده کنيد .
بسياري از سازمانها جهت کاهش هزينه ها خود از کاغذهاي که کيفيت پايين و متوسطي دارند استفاده مي کنند و استفاده از اين کاغذها باعث خرابي پرينتر مي شود . براي اکثر کارهاي چاپي کاغذ با 20dl مناسب مي باشد ، اگر مي خواهيد چاپ شما کيفيت مطلوب خود را داشته باشد از کاغذهاي با 24dl استفده کنيد .
کارخانجات توليد کننده پرينتر ها کاغذها کوچکي به عنوان نمونه بهمراه پرينتر ها ارائه مي دهند و شما مي توانيد با مقايسه کاغذهاي مورد استفاده خود با آنها به کيفيتشان پي ببريد . در ضمن استفاده از دفترچه و مراجعه با سايت شرکت توليد کننده کمک بزرگي به شما جهت انتخاب کاغذ مرغوب مي نمايد .


به کاغذها قبل از استفاده فوت نکنيد .
يکي از تفکرات غلط در بين مردم اين است که با فوت کردن در يک دسته کاغذ از گير کردن کاغذهاي درون پرينتر ها جلوگيري مي کنند . در حاليکه اين تفکر اشتباه مي باشد و اين افراد با فوت کردن به کاغذها باعث ايجاد الکتريسيته در بين کاغذها مي شوند و کاغذها درون پرينتر گير مي کنند . اکثر پرينتر هاي امروزي قابليت جدا سازي کاغذهاي که دورن سيني تغذيه آنها وجود دارد را دارا مي باشند و شما اگر پرينتر تان در محيط مرطوبي قرار ندارد نبايد نگران اين موضوع باشيد .


پرينتر خود را در محيط مرطوب قرار ندهيد .
رطوب بالا باعث چسپيدن کاغذها به هم مي شود و اين موضوع باعث گير کردن کاغذها در هنگام چاپ درون پرينتر مي شود ، اکثر پرينترهاي ارزان قيمت دچار اين مشکل مي باشند . با قرار دادن پرينتر در مکان خنک و کم رطوبت از به هم چسپيدن و گير کردن کاغذ درون پرينتر جلوگيري کنيد . آموزش تعميرات پرينتر
از برچسپهاي با کيفيت استفاده کنيد .
اگر از پرينتر خود براي چاپ برچسپ استفاده مي کنيد ، حتماً ار برچسپ هاي با کيفيت استفاده کنيد . اين موضوع بسيار مهمتر از انتخاب کاغذ با کيفيت بالا ، استفاده از برچسپ هاي با کيفيت پايين سبب مي شوند که به غلتک و فيوز پرينتر ها آسيب برسد . استفاده از برچسپهاي با کيفيت بالا هزينه به مراتب کمتري نسبت به تعويض فيوز پرينتر ها دارند .


برچسپ ها را بصورت مستقيم چاپ کنيد .
اگر شما از پرينتر خود براي چاپ برچسپ استفاده مي کنيد ، تا جاي که امکان داريد از خم شده برچسپ درون پرينتر جلو گيري کنيد . اکثر پرينتر ها قسمتي دارند که کاغذ بصورت دستي وارد مي شود و بصورت مستقيم چاپ مي شود ، براي چاپ برچسپ از اين قسمت استفاده کنيد .

بعضي از پرينترها لوازم جانبي براي چاپ مستقيم برچسپ ها دارند ، اگر پرينتر شما اين امکانات را دارد از آن استفاده کنيد و تا جاي که امکان داريد براي چاپ برچسپ سعي کنيد از قسمتي برچسپ را وارد کنيد که کمترين غلتک در مسير چاپ وجود دارد .
سيني تغديه چاپ مستقيم را در هنگامي که استفاده نمي کنيد ببنديد .
اگر شما براي چاپ برچسپ و کاغذ از سيني تغذيه مستقيم استفاده مي کنيد ، حتماً در زماني که از آن استفاده نمي کنيد آن را ببنديد ، چون امکان دارد در هنگام بلند شدن شما از روي صندلي با آن برخورد کنيد و بشکند .

قرار دادن پرينتر در محل مناسب از رخ دادن اين اتفاق و آسيب ديدن پرينتر شما جلوگيري مي کند .