چگونه فرزندانی کارآفرین بسازید ؟

 

 همه والدين ، علاقه مند و مشتاق هستند که فرزنداني خوشبخت ، موفق و سالم داشته باشند. اما ، آيا شما مي توانيد خوشبختي کودکان خود را تضمين کنيد ؟ آيا موفقيت کودکانتان دست شماست ؟

 

خير ، شما ضامن موفقيت آنها نيستيد. اما تنها و مهمترين کاري که مي توانيد انجام دهيد اين است که به فرزندان خود مسيرهاي موفقيت را نشان دهيد و به آنها قدم نهادن در مسيرهاي موفقيت و کارآفرين بودن را نشان دهيد.

 

 

شما با آموزش درس هايي در زمينه موفقيت و کارآفريني به فرزندانتان ، مي توانيد فرزنداني قوي و کارآفرين پرورش دهيد. آموزش ها عبارتند از :

 

    به فرزندان خود بياموزيد که توانايي آنها نامحدود است و هميشه بايد توقع زيادي از خود داشته باشند و اهداف بزرگي را دنبال کنند و به دنبال اين اهداف بزرگ حتما بايد تلاش بزرگي باشد. به آنها تلاش کردن زياد را آموزش دهيد و بياموزيد که آنها بايد همواره به دنبال کسب بهترين ها باشند.

    فرزندان شما بايد بياموزند که شکست خوب است. شکست باعث مي شود انسان اشتباهش را ديگر تکرار نکند و همان کار را براي دفعه بعد بدون نقص و عيب و ايراد انجام دهد. زيرا شکست برايش تجربه اي شده است که مي تواند از آن تجربه استفاده کند. شکست يک بخش ضروري در کار آفريني است. هميشه اکثر کارآفرينان موفق از تجربه هاي شکست هاي خود استفاده کرده اند.

    استفاده کردن از ايده هاي جديد را به فرزند خود آموزش دهيد و از او بخواهيد هميشه ايده هاي جديد در هر کاري داشته باشد. همين ايده هاي جديد باعث ايجاد کار آفريني مي شود. آنها ايده هاي جديد را حتي در بازي هاي کودکانه مي توانند بياموزند. خلاقيت در زمينه ايده هاي جديد باعث ايجاد کارآفريني مي شود.

    بايد به فرزندان خود بياموزيد که زندگي غيرقابل پيش بيني است و هميشه همه چيز مطابق ميل آنها نيست. بنابراين بايد به فرزندان خود بياموزيد که نبايد بيش از حد ، روي يک ايده تمرکز کنند و حتما بايد با مهارت هاي سازگاري و انعطاف پذيري که لازمه يک کسب و کار موفق است آشنا باشند .

    فرزندان شما بايد تصميم گيري درست و صحيح و آموزش رباتيک کودکان را بياموزند. اين کار را از کودکي مثلا در انتخاب لباس هايش ، اسباب بازي ، مدرسه و غيره آموزش دهيد تا بتوانيد در انتخاب شغل و کارآفريني نيز بهترين تصميم را بگيرد.

    گوش دادن ، يکي از مهارت هاي بزرگ ارتباطي است. بنابراين اگر شما همواره به حرف هاي فرزندان خود گوش دهيد ، آنها نيز گوش دادن را خواهند آموخت. اگر آنها در زندگي خود يک شنونده فعال باشند و بياموزند که گوش دادن نوعي مهارت ارتباطي است ، مطمئن باشيد توان کار آفريني و ارتباط برقرار کردن آنها نيز بيشتر خواهد شد.