خر کیف

خر کیف یعنی زنگ موبایلت حسابی جلب توجه کنه!

خر کیف یعنی کسب بالاترین نمره میان ترم فقط از راه تقلب و امدادهای غیبی!
 
خر کیف یعنی بابات قبض موبایلت رو پرداخت کنه و اصلا نپرسه که چرا اینقدر رقمش نجومی شده!
 
خر کیف یعنی هیچی نخونده باشی و همه رو از رو دست بغلیت بنویسی بعد نمره ت از اون بیشتر شه!
 
خر کیف یعنی استادت بگه نگران نباش! نمی افتی!
 
خر کیف یعنی تو دانشگاه همراه دوستت داری میری ولی دختر همکلاسیت فقط به تو سلام میکنه!
 
خر کیف یعنی کلاستو دو در کنی و همون روز استاد حضورغیاب نکنه!
 
خر کیف یعنی موقع امتحان عملی استاد بره بیرون از کلاس و در رو هم ببنده!
 
خر کیف یعنی با دوستات بری بیرون، دوست اصفهانیت حساب کنه!