مزایای استفاده از تابلو های روان و تلویزیون های شهری

1 - رسیدن به اصلی ترین هدف تبلیغات، یعنی دیده شدن توسط مشتریان با تابلوهای روان
2 - مصرف برق بسیار کم
3 - جذابیت و متمایز بودن نمایشگرها به دلیل متحرک بودن متن
4 - جلب توجه مشتریان عبوری که اغلب نیمی از فروش را شامل می شوند
5 - دوام و استحکام تابلو جهت استفاده در شرایط متفاوت آب و هوایی
6 - قابلیت تغییر سایز در صورت نیاز مشتری
7 - قابلیت تغییر در متن و تصاویر با توجه به شرایط شغلی